Innowacja „Kraje angielskiego obszaru językowego i ich kultura” to odpowiedź na duży poziom zaciekawienia uczniów podczas lekcji języka angielskiego, na których realizowane są treści kulturowe. Uczniowie mieli możliwość poszerzyć wiedzę o krajach anglojęzycznych, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Udział w innowacji dostarczył również uczniom wiedzy na temat historii tychże krajów, ich zabytków, geografii, a także ukazał ich życie codzienne, święta, tradycje i zwyczaje.

Innowacja realizowana była podczas zajęć dodatkowych z języka angielskiego, a jej głównym celem było zapoznanie uczniów z nowymi metodami i technikami uczenia się słów języka angielskiego - stworzenie banku materiałów pomocniczych; Innowacja „Słownictwo podstawą komunikacji” była odpowiedzią na brak uwagi poświęconej tematowi dotyczącemu sposobów i technik uczenia się słów języka angielskiego.

Szkoła bez dzwonka? Tak, to możliwe. Od 15 października 2020 r. w naszej szkole nie słychać już drażniącego uszy dzwonka. Rytm pracy wyznaczają teraz fragmenty znanych piosenek. Po co taka zmiana, wyjaśnia dyrektor, pan Zbigniew Sypniewski: