Innowacja metodyczna z zakresu informatyki mająca na celu wprowadzenie uczniów w świat kodowania i programowania poprzez zabawę. Realizacja innowacji zaplanowana została na poziomie klas czwartych.

Dzięki zajęciom z programowania uczniowie mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się współpracy w grupie, rozwijać kompetencje społeczną, a także zwiększać poczucie własnej wartości.

W roku szkolnym 2023/2024 Zespół samokształceniowy nauczycieli matematyki, fizyki, chemii i informatyki podjął się w ramach innowacji w Dwunastce realizacji Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego (Nie)zwykła matematyka. W trakcie realizacji zadań przewidzianych w projekcie chcemy ukazać praktyczne aspekty uczenia się matematyki, zachęcić uczniów do podejmowania prób i wysiłku potrzebnego przy pokonywaniu napotkanych trudności, a także rozwijać umiejętności pracy w zespołach oraz wzajemnej pomocy uczniowskiej. 

Oto przykłady zadań zrealizowanych w trakcie realizacji projektu:

Realizacja innowacji pedagogicznej “Ściśle tajne” przebiegała równolegle na czterech kołach zainteresowań, wymagając współpracy i pomocy koleżeńskiej, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Pod nadzorem nauczycieli zostały opracowane i przygotowane stacje zadaniowe obejmujące szereg zagadnień z chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Uczniowie wspierając się i wzajemnie doradzając weryfikowali poprawność i wykonalność przygotowanych zagadnień.

 

Innowacja „Kraje angielskiego obszaru językowego i ich kultura” to odpowiedź na duży poziom zaciekawienia uczniów podczas lekcji języka angielskiego, na których realizowane są treści kulturowe. Uczniowie mieli możliwość poszerzyć wiedzę o krajach anglojęzycznych, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Udział w innowacji dostarczył również uczniom wiedzy na temat historii tychże krajów, ich zabytków, geografii, a także ukazał ich życie codzienne, święta, tradycje i zwyczaje.

Innowacja realizowana była podczas zajęć dodatkowych z języka angielskiego, a jej głównym celem było zapoznanie uczniów z nowymi metodami i technikami uczenia się słów języka angielskiego - stworzenie banku materiałów pomocniczych; Innowacja „Słownictwo podstawą komunikacji” była odpowiedzią na brak uwagi poświęconej tematowi dotyczącemu sposobów i technik uczenia się słów języka angielskiego.

Szkoła bez dzwonka? Tak, to możliwe. Od 15 października 2020 r. w naszej szkole nie słychać już drażniącego uszy dzwonka. Rytm pracy wyznaczają teraz fragmenty znanych piosenek. Po co taka zmiana, wyjaśnia dyrektor, pan Zbigniew Sypniewski: