Stołówka

  • obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.45 do 14.00.

Świetlica

  • czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30

Biblioteka

 poniedziałek  wtorek środa  czwartek  piątek 
 8.00 - 14.00 10.00 - 16.00  8.00 - 14.00  10.00 - 16.00  8.00 - 14.00 

 

 

 

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

 poniedziałek  wtorek środa  czwartek  piątek 
 8.30 - 15.30 8.30 - 15.30  10.30 - 16.00  13.30 - 16.00  8.30 - 15.30 

 Pedagog

poniedziałek  wtorek  środa  czwartek  piątek 
 11.40 - 14.30

11.40 - 13.40

15.25 - 15.55 

8.00 - 14.50 

8.00 - 8.50

9.45 - 14.45 

8.50 - 12.50 

Psycholog

 poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek 
8.00 - 14.00  8.00 - 12.00  8.00 - 12.00  10.30 - 14.30  10.30 - 14.30 

Logopeda

 poniedziałek wtorek  środa  czwartek  piątek 
 9.45 - 13.45 8.35 - 13.35  9.45 - 13.45  8.35 - 13.35  9.45 - 13.45