nazwisko i imię stanowisko, przedmiot, zajęcia
Alwin-Guziałek Alicja język angielski
Andrychowicz Renata język angielski, wychowawca klasy 8e
Bartkowiak Anna wychowanie fizyczne
Bartnicka-Karasiewicz Elżbieta wicedyrektor, język polski
Bechert Hanna nauczyciel wspomagający, rewalidacja, wychowawca klasy 5b
Bednarz Renata nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Beling Danuta język polski
Bigoszewska-Jackowiak Martyna wychowanie fizyczne
Bilski Maciej geografia, przyroda
Bogucka Magdalena język niemiecki
Borkowska Jolanta nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Bucholc Marlena edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, wychowawca klasy 1c
Bujanowska Izabela nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy 8f
Czyżewska-Węcławiak Ewa język angielski, wychowawca klasy 6b
Djaczuk-Cieślewicz Honorata edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2c
Drygała Andrzej wychowanie fizyczne
Drzażdżyńska Agnieszka język angielski, rewalidacja
Duda-Machińska Lidia muzyka, plastyka, rewalidacja, wychowawca klasy 5c
Dzierżyńska Anna edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca klasy 3b
Foerster Agnieszka nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy 8b
Frąckowiak Katarzyna wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-usprawniające
Furmaniak Paulina edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca klasy 3d
Fuszpaniak Tamara język polski, wychowawca klasy 5a
Gawrońska Magdalena język angielski, rewalidacja, wychowawca klasy 8d
Gąsiorek Iwona geografia, przyroda, wiedza o społeczeństwie
Gładych-Zielińska Edyta chemia, matematyka, wychowawca klasy 7f
Goźdź Alina nauczyciel wspomagający, biologia, wychowawca klasy 5e
Grajek Iwona nauczyciel wspomagający, rewalidacja, wychowawca klasy 4b
Grzeszak Aleksandra religia
Grzybowska Magdalena edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca klasy 1b
Hajny Renata edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjna, wychowawca klasy  3c
Heliasz Adam wychowanie fizyczne
Iglińska Ewa język polski, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy 7e 
Jagielski Paweł wicedyrektor, informatyka
Janicka Teresa logopeda
Jarus Beata wychowawca świetlicy
Kaczmarek Iwona plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
Kapelińska Magdalena chemia, matematyka
Kapsa Bartosz wychowanie fizyczne
Kozak Danuta matematyka, wychowawca klasy 8c
Kubiak Ewa język polski
Labrenc Marta język polski, wychowawca klasy 4c
Lutomska-Wiśniewska Lucyna język angielski
Łubiński Radosław edukacja dla bezpieczeństwa, religia, historia
Łyszczarz Dorota nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Malan Jolanta nauczyciel wspomagający, rewalidacja, wychowawca klasy 6a
Marczuk Jadwiga wychowawca świetlicy
Mężyńska Anna bibliotekarz
Michalska Jagoda wychowanie fizyczne
Mikołajczak Marta edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, wychowawca klasy 2d
Ochocka Ewa matematyka, wychowawca klasy 7c
Pakuła Martyna pedagog, doradztwo zawodowe
Pawlak Izabela psycholog
Płachecka Lidia biologia, wychowawca klasy 8a
Popek Robert wychowanie fizyczne
Półrolniczak-Warsińska Katarzyna wychowanie fizyczne
Przyborska Renata religia
Przybylska Barbara edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1a
Rożek Joanna język niemiecki
Różewska Natalia matematyka, informatyka, wychowawca klasy 7a
Sarbinowski Adam religia
Sinecka Joanna edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy  3a
Siudzińska Beata technika, rewalidacja, wychowawca klasy 5d
Skibińska Magdalena edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca klasy 2a
Stefańska Małgorzata historia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Stefański Jarosław historia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy 7d
Sternel Agata wychowawca świetlicy
Strzyżewska Iwona wychowawca świetlicy
Sypniewski Zbigniew dyrektor, informatyka
Szczepański Leszek wychowanie fizyczne
Urbaniak Ewelina edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca klasy  2b
Waseńczuk Ewa nauczyciel wspomagający
Wdzięczna Joanna matematyka
Wiśniewska Joanna fizyka
Wojciechowska Alicja nauczyciel wspomagający, rewalidacja, wychowawca klasy 4d
Wojciechowska Edyta zajęcia korekcyjno-usprawniające
Wojtkowiak Justyna informatyka, rewalidacja, wychowawca klasy 4a
Żejmo Simona język polski
Żoła Joanna nauczyciel wspomagający