ROK SZKOLNY

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

1985/1986

·        ukończono budowę pierwszego segmentu szkoły,

·        od drugiego półrocza (17.02.1986) naukę rozpoczęły dzieci z klas I-III,

·       funkcję pierwszego dyrektora szkoły objął Andrzej Sypniewski,

1986/1987

·        latem 1986 r. ukończono segmenty A i B (przybyło 8 sal lekcyjnych),

·        od września 1986 naukę rozpoczęli uczniowie klas I-VII,

·        powstał Szkolny Klub Sportowy, Szkolna Kasa Oszczędnościowa oraz Szczep Harcerski,

·       zaczęły działać: stołówka, świetlica, gabinet lekarski, biblioteka, sekretariat, radiowęzeł i centrala telefoniczna na 9 numerów wewnętrznych,

1987/1988

·       oddano do użytku segment D budynku przeznaczony dla klas I-III,

·       swą działalność rozpoczął Samorząd Uczniowski,

1988/1989

·        przekazano uczniom obiekt sportowo-rekreacyjny (pełnowymiarowa sala do piłki ręcznej, 2 salki gimnastyczne, boiska asfaltowe do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i piłki nożnej, bieżnia i skocznia w dal, szatnie z natryskami, toalety,pokoje dla nauczycieli wychowania fizycznego, magazyny sprzętu sportowego),

·       swoją działalność rozpoczął chór szkolny, 

1989/1990

·       to pierwszy rok, w którym rozpoczęto w pełni zorganizowaną pracę, 

1990/1991

·       we wrześniu funkcję dyrektora szkoły objął dotychczasowy wicedyrektor Grzegorz Dobek,

·       do szkoły powróciła religia,

·       w październiku 1990 r., z inicjatyw katechety p. Hieronima Muraszko powstało w naszej szkole pierwsze w diecezji Ognisko Misyjne im. ks. Jerzego Popiełuszki, zaaranżowano również salkę misyjną, w której gromadzone są eksponaty przywiezione przez gnieźnieńskich misjonarzy,

·       wprowadzono naukę języka niemieckiego lub angielskiego zamiast rosyjskiego,

·       wprowadzono sześciostopniową skalę ocen, 

1991/1992

·       swą działalność rozpoczął sklepik uczniowski „Landrynka". Jego nazwę wyłoniono w drodze ogólnoszkolnego konkursu,

·       oddano do użytku dodatkowo gospodarowane pomieszczenie na salkę gimnastyczną dla klas I-III,

·       5 czerwca 1992 r szkoła otrzymała imię prof. Adama Wodziczki,

·       powstał hymn szkoły - autorką słów jest pani Irena Rogoziecka z SP nr 8, muzykę skomponowali nauczyciele SP 12: Lidia Duda-Machińska i Andrzej Sypniewski,

·       pani Mirosława Ciesielska zaprojektowała logo szkoły, wpisujące się w ekologiczny profil szkoły,

1992/1993

·       powstaje szkolna gazetka „Tuzinek”,

·       koło misyjne wdaje pierwszy numer miesięcznika „Misjonarz Dwunastki”,

1993/1994

·       oddano do użytku sale komputerowe,

·       przy Samorządzie Uczniowskim powstaje Klub Animals, którego zadaniem jest pomoc bezdomnym zwierzętom, wspieranie schronisk dla zwierząt,

1994/1995

·       korytarze szkolne zostały upiększone malowidłami ściennymi związanymi tematycznie z nauczanymi przedmiotami,

1995/1996

·       z inicjatywy rodziców, przy wsparciu dyrekcji szkoły i nauczycieli powstała pierwsza klasa integracyjna,

1996/1997

·       po raz pierwszy odbył się uroczysty Wieczór Kolęd i Pastorałek przygotowany przez panią Lidię Dudę-Machińską i chór szkolny,

·       w sierpniu 1996 za pieniądze z loterii „Ostatnia deska ratunku" zakupiono dla szkoły pierwszą kolorową atramentową drukarkę, komputer i dwa biurka przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych,

·       szkoła obchodziła jubileusz 10-lecia,

1997/1998

·       w wyniku konkursu funkcję dyrektora szkoły objął Marian Pokładecki,

·       odbył się pierwszy festyn szkolny,

·       przy głównym wejściu do szkoły wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych,

·       powstaje aula szkolna oraz dyżurka, zostało wydzielone miejsce oczekiwania na zajęcia szkolne,

·       po raz pierwszy odbyło się uroczyste spotkanie dyrektora z laureatami konkursów i olimpiad połączone ze słodkim poczęstunkiem,

1998/1999

·       począwszy od tego roku aż do roku 2002 we wszystkich toaletach szkolnych nastąpiła wymiana sanitariatów, przystosowano też toalety dla osób niepełnosprawnych,

·       do użytku salę do rehabilitacji ruchowej,

1999/2000

·       w wyniku reformy systemu szkolnego powstały gimnazja, naszą placówkę przemianowano na sześcioklasową szkołą podstawową,

·       począwszy od tego roku w szkole następuje wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (trwa nadal),

·       wykonano remont sali komputerowej, zakupiono do niej sprzęt i oprogramowanie,

2000/2001

·       z inicjatywy nauczycielek: Elżbiety Bartnickiej-Karasiewicz i Marii Kośmickiej powstało Szkolne Koło Turystyczne,

·       pani Danuta Beling powołała nauczycielski kabaret „Przerwa”, który przygotowuje dla uczniów przedstawienia teatralne,

2001/2002

·       podczas corocznego majowego festynu szkoła otrzymała zestaw kina domowego,

·       wyremontowano dwie szatnie przy hali sportowej (parter),

·       powstała nowoczesna pracownia języka angielskiego z panelem sterowania, odpowiednim oprogramowaniem oraz stanowiskami wyposażonymi w słuchawki i mikrofony,

2002/2003

·       powstał zespół wokalny nauczycieli „Presto" pod kierunkiem pani Lidii Dudy-Machińskiej,

·       wyremontowano pomieszczenia biblioteki szkolnej,

·       nastąpiła komputeryzacja biblioteki,

·       wyremontowano pozostałe szatnie przy hali sportowej (balkon),

·       szkoła otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu drugą pracownię komputerową,

2003/2004

·       wykonano remont dachu nad segmentami A i B budynku szkoły oraz nad halą sportową i aulą,

·       rozpoczęto dwuletnią modernizację hali sportowej, obejmującą wymianę okien, oświetlenia, a także malowanie,

2004/2005

·       po raz pierwszy przyznano uczniom stypendia naukowe i socjalne,

2005/2006

·       szkoła obchodziła jubileusz 20-lecia istnienia,

·       szkoła otrzymała sztandar zaprojektowany i wykonany przez panią Annę Kamzelę-Bilską,

·       Szkolna Sala Tradycji została wyremontowana i przeorganizowana,

2008/2009

·       w październiku 2008 powstał nowoczesny szkolny kompleks sportowy, w skład, którego wchodzi boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko lekkoatletyczne oraz trybuna na 480 osób,

2010/2011

·       szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia,

·       z środków pozyskanych z Programu Radosna Szkoła utworzyliśmy Salę Zabaw, miejsce wyposażone w nowoczesny sprzęt sportowy i szereg nowoczesnych pomocy dydaktycznych, służące zabawie, aktywnej nauce i harmonijnemu rozwojowi dzieci,

2011/2012

·       został otwarty kompleks sportowy „Orlik 2012", który w myśl założeń programu „Moje Boisko - Orfik 2012” jest ogólnodostępny i bezpłatny,

·       nauczyciel wychowania fizycznego z naszej szkoły — mgr Robert Popek otrzymał tytuł „Najlepszego Trenera 2011”,

·       po raz pierwszy zebraliśmy się na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości,

·       po raz pierwszy obchodziliśmy Szkolny Dzień Sportu,

2012/2013

·       w sierpniu 2012 r. oddano do użytku windę, która umożliwiła dzieciom niepełnosprawnym korzystanie w pełni z oferty szkoły,

·       z inicjatyw dyrektora Mariana Pokładeckiego odbyła się pierwsza darmowa wycieczka do Warszawy dla trzydzieściorga najbardziej wyróżniających się szóstoklasistów - laureatów konkursów, sportowców i społeczników,

2013/2014

·       po raz pierwszy obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Języków Obcych”,

2014/2015

·       naukę w szkole podjęło 71 sześciolatków,

·       szkoła została zmodernizowana i przystosowana do potrzeb dzieci sześcioletnich, zakupiono nowe meble i pomoce dydaktyczne do sal lekcyjnych i świetlicy,

·       w trosce o jak najlepszy rozwój emocjonalny uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klas integracyjnych, utworzono etat psychologa szkolnego

2015/2016

·        po objęciu stanowiska Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przez pana Mariana Pokładeckiego, funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 powierzono dotychczasowemu wicedyrektorowi, panu Zbigniewowi Sypniewskiemu,

·        szkoła organizuje I Ogólnopolską Konferencję dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli „Szkoła w chmurze”

·        Dwunastka obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia

·        dyrektor Zbigniew Sypniewski podpisuje porozumienie w ramach „Programu rozwoju piłki ręcznej – OSPR” z prezydentem Gniezna TomaszemBudaszem oraz wiceprezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce profesorem BogdanemSojkinem

·        Dwunastka otrzymuje tytuł modelowej „Szkoły w Chmurze Microsoft 2016”

·        podopieczne trenera Roberta Popka zdobywają Mistrzostwo Polski w V Ogólnopolskim Finale Turnieju Piłki Ręcznej (dziewcząt rocznik 2003) „Szczypiorniak na Orlikach 2016”

·        wspólnie z Radą Rodziców zorganizowano Majówkę Dwunastki oraz Dzień Sportu

·        wyróżniający się uczniowie jadą w nagrodę na jednodniową wycieczkę do Trójmiasta

2016/2017

·        dyrektorem szkoły, w wyniku konkursu, zostaje pan Zbigniew Sypniewski; funkcje wicedyrektorów pełnią nadal: pani Tamara Fuszpaniak, pani Anna Bartkowiak oraz nowo powołany pan Paweł Jagielski

·        z inicjatywy dyr. Zbigniewa Sypniewskiego powstaje Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz nowoczesna pracownia komputerowa

·        szkoła organizuje II Ogólnopolską Konferencję dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli „Szkoła w chmurze  - cyberbezpieczeństwo”

·        dla wyróżniających się uczniów ufundowano nagrodę w formie jednodniowej wycieczki do Wrocławia

·        wspólnie z Radą Rodziców zorganizowano Majówkę Dwunastki pod hasłem „Wskocz do bajki” oraz Dzień Sportu

2017/2018

·        następuje zmiana składu dyrekcji; na stanowiska zastępców dyr. Zbigniewa Sypniewskiego zostali powołani: pani Elżbieta Bartnicka-Karasiewicz, pani Paulina Furmaniak, pracę na tym stanowisku kontynuuje pan Paweł Jagielski

·        w związku z wprowadzoną  reformą oświaty Dwunastka na nowo staje się ośmioklasową szkołą podstawową

·        decyzją organu prowadzącego niektóre klasy szóste i trzecie zostają przekazane do Szkoły Podstawowej nr 10 w Gnieźnie

·        zmienia się podstawa programowa, w związku z tym pojawiają się ponownie takie przedmioty jak: język niemiecki, fizyka, chemia, geografia, wiedza i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa

·        wdrożono dziennik elektroniczny Librus, dokumentacja pedagogiczna prowadzona jest w wersji papierowej i elektronicznej

·        dzięki udziałowi w projekcie „Szkoła Małego Inżyniera” Dwunastka wzbogaca swoją bazę pomocy dydaktycznych o zestawy klocków LEGO® MINDSTORMS® EV3 do budowy oraz programowania robotów o wartości 6000 złotych; nagrodę stanowi również całodniowy festiwal technologiczny  dla uczniów z zakresu robotyki i programowania  oraz certyfikowane szkolenie z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem klocków LEGO® MINDSTORM EV3 dla dwóch pedagogów

·        przeprowadzony zostaje kapitalny remont trzech pracowni edukacji wczesnoszkolnej oraz stołówki

·        szkoła otrzymuje prestiżowy tytuł Microsoft Showcase School

·        Dwunastka organizuje III Ogólnopolską Konferencję „Szkoły w chmurze – budowanie kompetencji cyfrowych w XXI wieku”

·        szczypiornistki, podopieczne p. Roberta Popka, zdobywają  w Głuchołazach tytuł najlepszej drużyny w Polsce oraz III miejsce w Mistrzostwach Polski w Czwórboju Lekkoatletycznym w Inowrocławiu

·        we współpracy z Radą Rodziców organizowane są cykliczne uroczystości i imprezy: Majówka Dwunastki, Dzień Sportu, wycieczka do Warszawy dla wyróżniających się uczniów

2018/2019

·        szkoła otrzymuje wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – „Wielkopolska Szkoła Roku”

·        zamontowany zostaje nowy system nagłośnienia szkoły

·        pani Natalia Różewska reprezentuje szkołę w spotkaniu zorganizowanym przez firmę Microsoft EuropeanShowcase School Leader Summitw Dublinie,

·        powstaje szkolne radio „Raz-Dwa”, którego opiekunem zostaje pan Jarosław Stefański

·        dyr. Zbigniew Sypniewski bierze udział w gali z okazji 100-lecia piłki ręcznej w Polsce, któraodbywa się w Teatrze Wielkim w Warszawie

·        w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego  realizowany jest międzyszkolny projekt „Dwie Rocznice, Jedno Święto”; koordynatorami projektu są: pani Lidia Duda-Machińska, pani Natalia Różewska, pan Jarosław Stefański;

·        odbywają się pierwsze Targi Edukacyjne dla uczniów klas ósmych i ich rodziców; przedsięwzięcie  przygotowane jest przez panią Martynę Pakułę pełniącą funkcję pedagoga i nauczyciela doradztwa zawodowego

·        szkoła bierze udział w ustanowieniu rekordu Guinessa w największej liczbie uczniów uczestniczących w tym samym czasie w lekcji o technologiach przyszłości

·        z inicjatywy pani Sylwii Łagody Dwunastka organizuje konferencję „Autyzm okiem praktyka”

·        szkoła organizuje IV Ogólnopolską Konferencję „Szkoły w chmurze – budowanie kompetencji cyfrowych w XXI wieku”

·        po raz pierwszy nauczyciele przygotowali i przeprowadzili szkolny Dzień Przedmiotów Ścisłych dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego

·        nauczyciele Dwunastki włączają się w ogólnopolską akcję strajkową, która prowadzona jest od 8 do 27 kwietnia 2019 r.

·        w trakcie akcji protestacyjnej nauczycieli przeprowadzane są, po raz pierwszy od wprowadzenia reformy oświaty, egzaminy ósmoklasistów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

·        po osiemnastu latach rodzice organizują Bal Ósmoklasistów

2019/2020

·        25-lecie funkcjonowania świętują klasy integracyjne

·        jubileusz 25-lecia obchodzi gazetka szkolna „Tuzinek”, której głównym redaktorem jest nauczycielka języka polskiego, pani Danuta Beling

·        Dwunastka otrzymuje tytuł Najlepszej Szkoły w ogólnopolskim konkursie o tytuł Rowerowej Stolicy Polski

·        wybudowany zostaje sklepik uczniowski, któremu nadano nazwę funkcjonującego wcześniej sklepiku – Landrynka

·        szkoła posiada swój profil na koncie społecznościowym Facebook, na którym zamieszczane są aktualne informacje

·        wicedyrektor szkoły pan Paweł Jagielski znalazł się w prestiżowym gronie laureatów tzw. Listy Stu, osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce.

·        pani Renata Andrychowicz reprezentuje szkołę w EuropeanShowcase School Leader Summitw Tallinie, spotkaniu zorganizowanym przez firmę Microsoft dla przedstawicieli szkół typu Showcase z całej Europy

·        w związku z panującą pandemią Covid-19 szkoła jest zamknięta od 12 marca 2020 r., a od 25 marca do 26 czerwca 2020 r. prowadzone jest zdalne nauczanie; wiele uroczystości i imprez szkolnych zostaje odwołanych lub realizowanych w sposób zdalny

·        przeprowadzono pierwszy etap remontu  auli szkolnej – wybudowano nową scenę i zamontowano nowoczesny system audiowizualny

2020/2021

·        z inicjatywy dyr. Zbigniewa Sypniewskiego wprowadzono nowatorski system bezstresowych dzwonków

·        kolejny raz Dwunastka otrzymuje tytuł Microsoft Showcase School