ZAJĘCIA SZKOLNE
Rok szkolny 01.09.2021 - 31.08.2022
I semestr 01.09.2021 - 14.01.2022
II semestr  31.01.2022- 24.06.2022
Zakończenie zajęć dla klas 1-8 24.06.2022

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE
Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2021 - 31.12.2021
Ferie zimowe  17.01.2022 - 30.01.2022
Wiosenna przerwa świąteczna  14.04.2022 - 19.04.2022
Ferie letnie  25.06.2022 - 31.08.2022

 

INNE WAŻNE DATY
Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 12 01.10.2021 
Rajd Rowerowy (Stowarzyszenie Szczęśliwa Dwunastka)  
Egzamin ósmoklasisty  24-26.05.2022
Dzień Patrona  22.04.2022
Dzień Sportu  17.06.2022
Wycieczka dla wyróżnionych uczniów 03.06.2022 
Spotkanie dyrektora z wyróżnionymi uczniami 20.06.2022 

 

 Dodatkowe dni wolne:
14.10.2021, 15.10.2021, 12.11.2021, 7.01.2022, 02.05.2022, 04.05.2022