ZAJĘCIA SZKOLNE
Rok szkolny  04.09.2023 - 31.08.2023
I semestr 04.09.2023 - 09.02.2024 
II semestr  26.02.2024 - 21.06.2024
Zakończenie zajęć dla klas 1-8 21.06.2024 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE
Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2023 - 31.12.2023
Ferie zimowe  12.02.2024 - 25.02.2024
Wiosenna przerwa świąteczna  28.03.2024 - 02.04.2024
Ferie letnie 22.06.2024 - 31.08.2024 

INNE WAŻNE DATY
Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 12  06.10.2023
Egzamin ósmoklasisty  14-16.05.2024
Dzień Patrona  22.04.2024

 

 

 Dodatkowe dni wolne:

13.11.2023

29.04.2024

30.04.2024

02.05.2024

31.05.2024

 Dni ustawowo wolne:

01.11.2023

01.01.2024

01.05.2024

03.05.2024

30.05.2024