ZAJĘCIA SZKOLNE
Rok szkolny 01.09.2022 - 31.08.2023
I semestr 01.09.2022 - 27.01.2023
II semestr 13.02.2023 - 23.06.2023
Zakończenie zajęć dla klas 1-8 23.06.2023

PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE
Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2022 - 31.12.2022
Ferie zimowe  30.01.2023 - 12.02.2023
Wiosenna przerwa świąteczna  06.04.2023 - 11.04.2023
Ferie letnie  24.06.2023 - 31.08.2023

INNE WAŻNE DATY
Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 12 07.10.2022 
Rajd Rowerowy (Stowarzyszenie Szczęśliwa Dwunastka)
Egzamin ósmoklasisty  23-25.05.2023
Dzień Patrona 21.04.2023
Dzień Sportu  
Wycieczka dla wyróżnionych uczniów 06.2023
Spotkanie dyrektora z wyróżnionymi uczniami

 Dodatkowe dni wolne:
 31 października 2022 r., 
2 maja 2023 r., 4 maja 2023 r.,5 maja 2023 r., 9 czerwca 2023 r.