Pragniemy, by nasz absolwent:absolwent

  • Z szacunkiem odnosił się do polskiej historii i tradycji, dbał o kulturę słowa, prezentował wysoką kulturę osobistą, znał i stosował zasady dobrego wychowania.
  • Był asertywny, miał swoje zdanie i umiał je uzasadnić, potrafił wyrażać swoje potrzeby i rozwiązywać problemy bez agresji.
  • Odróżniał dobro od zła, był odpowiedzialny za swoje postępowanie, dostrzegał potrzeby drugiego człowieka, chętnie pomagał innym.
  • Dbał o środowisko naturalne, aktywnie działał na jego rzecz, znał zagrożenia ekologiczne,
  • Przestrzegał zasad higienicznego trybu życia.
  • Wykorzystywał swoje predyspozycje, możliwości i talenty, wszechstronnie rozwijał zainteresowania, potrafił korzystać z różnych źródeł informacji.
  • Atrakcyjnie i bezpiecznie spędzał czas wolny, mądrze korzystał z dóbr kultury, czuł się członkiem społeczności europejskiej.