W naszej szkole wsparcie psychologiczno-pedagogiczne odbywa się przy pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. 


Szkolne Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej 
parter, sala 114 

Pedagog  
mgr Martyna Pakuła 

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

Godziny pracy 

11.45-14.45 

10.50-13.50
14.40-15.40 

8.00-14.00 

8.00-8.40
9.40-14.00 

8.00-12.00 

Psycholog
mgr Sylwia Łagoda 

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

Godziny pracy 

8.00-14.00 

8.00-14.00 

11.45-15.30 

12.30-16.00 

12.00-14.30 

 

Każde dziecko jest wyjątkowe. Stanowi niepowtarzalny zbiór cech i umiejętności - sobie tylko właściwych zalet, słabości, talentów. 
W Szkole Podstawowej nr 12 pomagamy w jak najlepszym wykorzystaniu naturalnego potencjału i rozwijaniu mocnych stron a także w przezwyciężaniu niedostatków i pokonywaniu trudności. 

  1. Rozpoznajemy potrzeby uczniów i dostosowujemy nasze działania do ich indywidualnych możliwości.
  2. Chcemy w ten sposób wyrównać szanse edukacyjne wszystkich dzieci w myśl zasady: „Każdy może osiągnąć sukces”
  3. Wspomagamy rozwój psychospołeczny, aby nasi uczniowie wyrośli na samodzielnych i szczęśliwych ludzi. 
  4. Podejmujemy działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości uczniów przy współpracy z rodzicami, wychowawcami i dyrekcją szkoły, a w razie potrzeby z instytucjami zewnętrznymi. 

 napis pedagog      czerwona strzalka      napis psycholog
 mgr Martyna Pakuła  mgr Sylwia Łagoda