W naszej szkole wsparcie psychologiczno-pedagogiczne odbywa się przy pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. 


Szkolne Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej 
parter, sala 114 

Pedagog  
mgr Martyna Pakuła 

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

Godziny pracy 

11.40 - 14.30 

11.40 - 13.40

15.25 - 15.55 

8.00-14.50 

8.00 - 8.50

9.45 - 14.45 

8.50 - 12.50 

Psycholog
mgr Sylwia Łagoda

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

Godziny pracy 

8.00 - 14.00 

8.00 - 12.00 

8.00 - 12.00 

10.30- 14.30 

10.30-14.30 

 

Każde dziecko jest wyjątkowe. Stanowi niepowtarzalny zbiór cech i umiejętności - sobie tylko właściwych zalet, słabości, talentów. 
W Szkole Podstawowej nr 12 pomagamy w jak najlepszym wykorzystaniu naturalnego potencjału i rozwijaniu mocnych stron a także w przezwyciężaniu niedostatków i pokonywaniu trudności. 

  1. Rozpoznajemy potrzeby uczniów i dostosowujemy nasze działania do ich indywidualnych możliwości.
  2. Chcemy w ten sposób wyrównać szanse edukacyjne wszystkich dzieci w myśl zasady: „Każdy może osiągnąć sukces”
  3. Wspomagamy rozwój psychospołeczny, aby nasi uczniowie wyrośli na samodzielnych i szczęśliwych ludzi. 
  4. Podejmujemy działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości uczniów przy współpracy z rodzicami, wychowawcami i dyrekcją szkoły, a w razie potrzeby z instytucjami zewnętrznymi. 

 napis pedagog      czerwona strzalka      napis psycholog