Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną i szkolnym centrum informacji, w związku z czym skupia 2 sowa rozmyciewokół siebie ludzi o różnorodnych zainteresowaniach, potrzebach i wymaganiach. Celem naszych działań jest dążenie do sprostania wymogom współczesnego czytelnika poprzez systematyczne i przemyślane gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych. Stały kontakt z uczniami inspiruje nas do sięgania po atrakcyjne, czasami niekonwencjonalne formy pracy.

                         

PRACOWNICY: nazwisko i imię nauczyciela bibliotekarza - mgr Anna Mężyńska

                               

CZAS PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

ROK SZKOLNY 2019/2020

tab bib

W celu przyciągnięcia młodych ludzi bo biblioteki i rozbudzenia w nich zamiłowania do książek,

prowadzimy działalność w zakresie:

 

- organizowania różnych form animacji czytelnictwa oraz rozwijania kultury czytelniczej  i ogólnej uczniów,

- promowania biblioteki w szkole i środowisku lokalnym,3 klip ksiega

- edukacji czytelniczej i medialnej,

- edukacji regionalnej i przybliżania sylwetki patrona szkoły prof. Adama Wodziczki,

4 czytelnik- współpracy z organizacjami i instytucjami szkolnymi i pozaszkolnymi,

- współpracy z wychowawcami klas, nauczycielami i bibliotekarzami innych placówek,

- kreowania wartościowej oferty kulturalnej,

- pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- prac wewnątrzbibliotecznych i administracyjnych,

- samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Tekst: pracownicy biblioteki szkolnej

Kompozycja graficzna strony i podstron: Ewa Kubiak