Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną i szkolnym centrum informacji, w związku z czym skupia wokół siebie ludzi o różnorodnych zainteresowaniach, potrzebach i wymaganiach. Celem naszych działań jest dążenie do sprostania wymogom współczesnego czytelnika poprzez systematyczne i przemyślane gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych. Stały kontakt z uczniami inspiruje nas do sięgania po atrakcyjne, czasami niekonwencjonalne formy pracy.

                          

PRACOWNICY: mgr Anna Mężyńska

                               CZAS PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

 poniedziałek  wtorek środa  czwartek  piątek 
 8.00 - 14.00 10.00 - 16.00  8.00 - 14.00  10.00 - 16.00  8.00 - 14.00 

 

W celu przyciągnięcia młodych ludzi bo biblioteki i rozbudzenia w nich zamiłowania do książek, prowadzimy działalność w zakresie:

  • organizowania różnych form animacji czytelnictwa oraz rozwijania kultury czytelniczej  i ogólnej uczniów,
  • promowania biblioteki w szkole i środowisku lokalnym,
  • edukacji czytelniczej i medialnej,
  • edukacji regionalnej i przybliżania sylwetki patrona szkoły prof. Adama Wodziczki,
  • współpracy z organizacjami i instytucjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
  • współpracy z wychowawcami klas, nauczycielami i bibliotekarzami innych placówek,
  • kreowania wartościowej oferty kulturalnej,
  • pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • prac wewnątrzbibliotecznych i administracyjnych,
  • samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Czytaj więcej: