Nasza szkoła zapewnia:

  • profesjonalną kadrę pedagogiczną i nowoczesne metody nauczania
  • indywidualne podejście do każdego ucznia, zarówno uzdolnionego jak i mającego trudności w nauce;
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, m. in. koła przedmiotowe (polonistyczne, plastyczne, komputerowe, matematyczne, ekologiczne, dziennikarskie, sportowe, teatralne), klub europejski, chór szkolny, zespół taneczny;
  • bezpłatną pomoc w wyrównywaniu deficytów, m. in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapię pedagogiczną, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną;
  • doskonałe warunki lokalowe przyjazne także dzieciom niepełnosprawnym - przestronne sale lekcyjne, pracownie komputerowe i językowe, aula, świetlica i stołówka, gabinet rehabilitacyjny, hala sportowa z kompleksem boisk

 

"Dwunastka" to:

  • jedyna w powiecie Szkoła Podstawowa prowadząca klasy integracyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • jedna z nielicznych szkół w powiecie prowadzących klasy sportowe.