2019 2020 C

tablo swietlica dwunastki 2019 20

Kilka informacji o specyfice prowadzonych zajęć:

3 kredkiPLASTYCZNO-TECHNICZNE - to zajęcia ekspresji twórczej, podczas których dzieci uczą się różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijają umiejętności manualne i talent. Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego jak również, co ważne, swobodnego wyrażania siebie.

4 sowaSPOTKANIA BAJKO I BIBLIOTERAPEUTYCZNE - czytamy dzieciom opowiadania bajki, baśnie i staramy się odkrywać analogie pomiędzy losami bohaterów literackich a przeżyciami uczniów. Pozwala to słuchaczom wykorzystywać doświadczenie bajkowych postaci w radzeniu sobie z własnymi problemami. Dzieci mają też możliwość wyrażenia emocji poprzez sztukę oraz zabawę.

5 szachyGRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE - rozwijają kompetencje potrzebne do prawidłowego uczenia się, m.in. spostrzegawczość, pamięć, koncentrację, wyobraźnię.

PAMIĘTAJCIE ZATEM:

6 naukaŚWIETLICA w Szkole Podstawowej nr 12 jest miejscem, w którym dzieci mogą poprzez zabawę oraz zajęcia organizowane przez wychowawców poznawać swoje możliwości i uzdolnienia oraz rozwijać umiejętności społeczne. Dbamy o to, by miejsce, w którym dzieci spędzają wiele czasu było dobrze zaaranżowaną przestrzenią dla zabawy, nauki i wypoczynku, co ilustruje nasza fotogaleria.

Tekst: Pracownicy świetlicy szkolnej

Kompozycja graficzna: Ewa Kubiak

 

Zajęcia czytelnicze 

Zajęcia plastyczno - techniczne

Zajęcia muzyczno – taneczne

Zajęcia z kodowania i programowania

Zajęcia na świeżym powietrzu

Zajęcia konstrukcyjne

Gry i zabawy

Ważne dni w świetlicy