wspomaganie rozwoju ucznia

Wyrównywaniu szans służy przede wszystkim terapia pedagogiczna. Terminem tym określane są specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania o charakterze psychologiczno – pedagogicznym oraz profilaktycznym. Terapia bywa też nazywana reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi.

Korekcja jest poprawą działania zaburzonych obszarów przez ich ćwiczenie. Kompensacja - to złożony proces uzupełniania, wyrównywania braków oraz zastępowania deficytów rozwojowych i przystosowania się na innej możliwej drodze.

korekcyjne  zajecia korek kompens   dzieci w klasie
 zajecia logopedyczne

czytaj wiecej strzalka

 pierwszaki  zaj dydakt wyrownawcze
   muzyka i ruch  
  czytaj wiecej strzalka2zaj uspawniaj i korek