Jesteśmy innowacyjną szkołą, w której pragniemy poszerzać wachlarz umiejętności i możliwości naszych uczniów w rożnych dziedzinach nauki, a także rozwijać w nich pasję oraz ciekawość świata. Mamy świadomość, że w dynamicznie zmieniającym się świecie istnieje potrzeba wykorzystywania najnowszych technologii informatycznych, dlatego dużą wagę przywiązujemy do rozwijania cyfrowych umiejętności naszych uczniów. 

Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieci niepełnosprawne ruchowo. Szkoła posiada dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd przy wejściu do szkoły. Z myślą o dzieciach autystycznych zamontowano nowatorski system nagłośnienia i bezstresowych dzwonków.  Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i rodziców. Posiadamy bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Od czwartej klasy  tworzone są oddziały sportowe o profilu piłki ręcznej dziewcząt i piłki nożnej chłopców. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Kolejnym atutem Dwunastki jest doświadczona i życzliwa kadra nauczycielska, która ustawicznie doskonali swoją wiedzę i umiejętności w wielu ośrodkach kształcenia. 

O kilku lat należymy do grona modelowych szkół Microsoft Showcase School. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w konkursie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu "Wielkopolska Szkoła Roku".

Dwunastka jest placówką, która w swoich założeniach pragnie zadbać o wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, emocjonalnym, społecznym, duchowym).

Staramy się być placówką nadążającą za nowościami edukacyjnym, przygotowującą ucznia do życia w technologicznym i szybko zmieniającym się świecie. W swojej pracy jednak nie zapominamy o tradycyjnych formach pracy i współpracy z uczniem i rodzicem. Od kilku lat przy współpracy z Radą Rodziców realizujemy i rozszerzamy projekt "Aktywna przerwa", którego podstawowymi celami są ograniczenie korzystania z urządzeń elektronicznych przez uczniów oraz dbałość o relacje uczniowskie.

Poprzez swoje działania chcemy być szkołą:

 • stwarzającą miłą, bezpieczną atmosferę, 
 • wspierającą wszechstronny rozwój uczniów, 
 • uczącą wzajemnego szacunku, przyjaźni, szczerości i tolerancji, 
 • przyjazną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
 • uwzględniającą tradycje szkolne i rodzinne, 
 • propagującą dziedzictwo kultury narodowej, 
 • przeciwdziałającą przemocy i nieakceptowanym społecznie zachowaniom, 
 • promującą zdrowy i bezpieczny styl życia, 
 • propagującą edukację ekologiczną, 
 • oferującą szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, 
 • integrującą uczniów, rodziców i nauczycieli.

Indywidualny Program Rozwoju Szkoły na lata 2024-2030 (aby zapoznać się kliknij tutaj)