W naszej szkole realizujemy obecnie:

  • Programy i projekty realizowane we współpracy z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie 

„Bieg po zdrowie” - związany z problemem uzależnienia od papierosów [https://gis.gov.pl/oswiata/bieg-po-zdrowie-nowy-program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej]

logo trzymaj

            

Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę” - zainicjowany po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 nakierowany na zwiększenie świadomości właściwego odżywiania się i zdrowego stylu życia. [https://www.trzymajforme.pl/start-16]

  • W zakładce Cyfrowa szkoła znaleźć można komplet informacji o tymże programie.

udp

  • Pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce (http://zprp.pl/) i Ministerstwa Sportu i Turystyki (http://www.msport.gov.pl/), wspólnie z SP nr 9 i Gim nr 3, realizujemy założenia programu rozwoju piłki ręcznej, współtworząc Ośrodek Rozwoju Piłki Ręcznej dziewcząt.

  • Projekt "Mobilność edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

  • Rządowy program "Książki naszych marzeń"

  • Program Polskiej Akcji Humanitarnej "Pajacyk"

  • Program współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki "Mały Mistrz"

  • Projekt "Szkoła w chmurze"

  • Program INSTA.LING

W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do VI edycji programu Insta.Ling. Jest to program do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel określa zakres słów z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.

W naszej szkole do programu przystąpiły klasy 2a, 2f, i 3d z wychowawczyniami: Magdaleną Skibińską, Barbarą Przybylską i Justyną Wojtkowiak. Link do strony: https://instaling.pl

 

W 2017 roku bierzemy udział w programie Fundacji Orange. Jego istotą jest przygotowanie nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12 do prowadzenia zajęć w ramach ścieżki edukacyjnej „Odkrywcy świata”, prowadzącej dzieci do bliższego poznania zagadnień związanych z wiatrem czy słońcem. W efekcie będzie tworzona gra w świecie wirtualnym w środowisku Scratch.