trzymajW naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024 realizujemy ogólnopolski program edukacyjny “Trzymaj formę”, którego koordynatorem jest Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Gnieźnie. Celem programu jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, promowanie aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

W roku szkolnym 2023/2024 kolejny rok z rzędu przystąpiliśmy do projektu "Ograj matmę z Minecraft'em". Podczas zajęć dodatkowych rozwiązujemy łamigłówki i zadania matematyczne fantastycznie bawiąc się w dobrze znanym nam z gier środowisku.

Tak jak w latach ubiegłych, uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie przystąpili do kolejnej, XXI Edycji Programu InstaLing dla Szkół.

W tym roku szkolnym do programu dołączyło ok. 344 uczniów! Przypomnijmy, iż korzystanie z darmowej platformy InstaLing (link do platformy: INSTALING) daje jego użytkownikom wiele korzyści, wspomagając systematyczną naukę słówek i zwrotów w języku obcym. Dzięki codziennej pracy na platformie mają oni szansę efektywnego powtarzania i utrwalania poznanego podczas lekcji słownictwa, w naszym przypadku podczas zajęć języka angielskiego. Do dyspozycji uczniów jest łatwa w obsłudze, darmowa aplikacja, dzięki której w każdej dogodnej chwili mogą oni wykonać sesję ze słownictwem wprowadzonym wcześniej przez nauczyciela. Instaling pozwala również nauczycielom i rodzicom monitorować pracę uczniów poprzez dostęp do szczegółowych statystyk, tym samym zwiększając kontrolę nad procesem dydaktycznym.

Z dumą informujemy, że nasza szkoła w roku szkolnym 2023/24 będzie realizować ogólnopolski projekt edukacyjny - European Day of Languages Festival.

Dzięki projektowi nasi uczniowie:

Instaling plakatWzorem lat ubiegłych, uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie przystąpili do kolejnej, XIX Edycji Programu InstaLing dla Szkół.

W tym roku szkolnym do programu dołączy ok. 328 uczniów! Przypomnijmy, iż korzystanie z darmowej platformy InstaLing daje jego użytkownikom wiele korzyści, wspomagając systematyczną naukę słówek i zwrotów w języku obcym. Dzięki codziennej pracy na platformie mają oni szansę efektywnego powtarzania i utrwalania poznanego podczas lekcji słownictwa, w naszym przypadku podczas zajęć języka angielskiego.

LPMiło nam poinformować, że nasz szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości!

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.