Obserwując szybko zmieniający się świat chcemy przygotować naszych uczniów do umiejętnego obcowania w cyfrowym świecie oraz nowoczesnych technologii.

W realizację procesu dydaktycznego staramy się wplatać technologie informacyjno-komunikacyjne oraz pokazywać  i wykorzystywać nowoczesne technologie, zarówno w trakcie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak i społecznym życiu szkoły.

W 2014 roku wdrożyliśmy w szkole pakiet Microsoft Office 365 do szkół, co stanowiło dla nas bodziec do jeszcze efektywniejszej pracy. Efektem tego w 2017 roku uzyskaliśmy po raz pierwszy prestiżowy tytuł Microsoft Showcase School.