Szkolne Koło Turystyczne powstało na początku 2001 r. z inicjatywy Elżbiety Bartnickiej–Karasiewicz i Marii Kośmickiej. Obecnie opiekunkami SKT są Elżbieta Bartnicka-Karasiewicz i Iwona Grajek. Nauczycielki postanowiły wykorzystać swoją wiedzę i zainteresowania, aby propagować turystykę wśród uczniów. Główne cele działalności koła to: poznawanie najbliższego regionu, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa. Szkolne Koło Turystyczne organizuje dla uczniów, nauczycieli i rodziców rajdy i wycieczki po najbliższej okolicy, kraju i Europie. Bierze również udział w rajdach organizowanych przez PTTK w Gnieźnie i Inowrocławiu. W czasie ponad dziesięcioletniej działalności członkowie SKT zwiedzili m.in.: Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Kłodawę, Szymbark, Gniew, Inowrocław, Warszawę. Często odwiedzali zagranicznych sąsiadów, mieli okazję wyjechać do Berlina, Poczdamu, Drezna, Frankfurtu nad Odrą, Pragi. Najdalsze wycieczki zostały zorganizowane do Londynu i Paryża. Corocznie Szkolne Koło Turystyczne uczestniczy w rajdach organizowanych dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada.

Szkolne Koło Turystyczne organizuje również  wyjazdy do teatru, najczęściej do Teatru Wielkiego lub Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Działalność turystyczna sprawia młodzieży dużo satysfakcji, pokonanie tras daje poczucie sukcesu, a informacje zdobyte podczas wycieczek podnoszą w ich oczach rangę miasta, regionu i ojczystego kraju. Wspólne podróżowanie jest również doskonałą formą integracji całej szkolnej społeczności.

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Bartnicka- Karasiewicz