UROCZYSTOŚCI I IMPREZY WPISANE W TRADYCJE SZKOLNE

NAZWA

MIESIĄC

BIEŻĄCA FOTOGALERIA

ZDJĘCIA ARCHIWALNE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

wrzesień

image001

image002

PASOWANIE NA UCZNIA SP 12

wrzesień/październik

image001

archiwalia

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

listopad

pictures-icon-48

archiwalia

STYPENDIA DYREKTORA DLA UCZNIÓW

Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN

listopad

pictures-icon-48

archiwalia

WARSZTATY MIKOŁAJKOWE

listopad/grudzień

pictures-icon-48

archiwalia

JASEŁKA I KLASOWE WIGILIE

grudzień

pictures-icon-48

archiwalia

WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK

styczeń

pictures-icon-48

archiwalia

DNI JĘZYKÓW OBCYCH

kwiecień

pictures-icon-48

archiwalia

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

kwiecień

pictures-icon-48

archiwalia

DZIEŃ SPORTU

maj

pictures-icon-48

archiwalia

MAJÓWKA (FESTYN)

maj

pictures-icon-48

archiwalia

WYCIECZKA DYREKTORA SZKOŁY

DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW

maj/czerwiec

pictures-icon-48

archiwalia

SPOTKANIE DYREKTORA Z LAUREATAMI KONKURSÓW, OLIMPIAD I TURNIEJÓW

czerwiec

pictures-icon-48

archiwalia

BAL ABSOLWENTÓW

czerwiec

pictures-icon-48

archiwalia

SPECJALNE NAGRODY DYREKTORA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA WYBITNYCH UCZNIÓW

czerwiec

pictures-icon-48

archiwalia