Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą poprzez zabawę oraz zajęcia organizowane przez wychowawców, poznawać swoje możliwości i uzdolnienia oraz rozwijać umiejętności społeczne.

Proponujemy naszym wychowankom różnorodne zajęcia:

  • Plastyczno–techniczne - to zajęcia ekspresji twórczej, podczas których dzieci uczą się różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijają umiejętności manualne i talent. Są organizowane w taki sposób, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i co ważne swobodnego wyrażania siebie.
  • bajko i Biblioterapeutyczne - czytamy dzieciom bajki, opowiadania, baśnie i staramy się odkrywać analogie pomiędzy losami bohaterów literackich, a sytuacją uczniów. To pozwala uczniom wykorzystywać doświadczenie bajkowych postaci w radzeniu sobie z własnymi problemami. Dzieci mają możliwość wyrażenia emocji poprzez sztukę oraz zabawę.
  • Gry i zabawy dydaktyczne - rozwijają kompetencje potrzebne do prawidłowego uczenia się m.in. spostrzegawczość, pamięć, koncentrację, wyobraźnię.

 

W świetlicy realizowany jest  międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego” promujący zdrowie psychiczne małych dzieci. Rozwija umiejętności komunikacyjne i społeczne, ułatwia uczniom nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami, dobre funkcjonowanie w grupie.

  

Oferta świetlicy to również zabawy integracyjne, dramowe,  pomoc w nauce, spacery i zajęcia na świeżym powietrzu, konkursy.