Świetlica szkolna

swietlica 2018 19

Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą poprzez zabawę oraz zajęcia organizowane przez wychowawców miło spędzać wolny czas, poznawać swoje możliwości i uzdolnienia oraz rozwijać umiejętności społeczne.

Proponujemy naszym wychowankom różnorodne zajęcia:

3 kredki

PLASTYCZNO–TECHNICZNE - to zajęcia ekspresji twórczej, podczas których dzieci uczą się różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijają umiejętności manualne i talent. Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego jak również, co ważne, swobodnego wyrażania siebie.

4 sowaBAJKO I BIBLIOTERAPEUTYCZNE - czytamy dzieciom bajki, opowiadania, baśnie i staramy się odkrywać analogie pomiędzy losami bohaterów literackich, a przeżyciami uczniów. Pozwala to uczniom wykorzystywać doświadczenie bajkowych postaci w radzeniu sobie z własnymi problemami. Dzieci mają też możliwość wyrażenia emocji poprzez sztukę oraz zabawę.

GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE - rozwijają kompetencje potrzebne do prawidłowego uczenia się m.in. spostrzegawczość, pamięć,5 szachy koncentrację, wyobraźnię.

Oferta świetlicy to również:

6 nauka 
  • zabawy integracyjne
  • zajęcia muzyczno - ruchowe
  • pomoc w nauce
  • spacery i zajęcia na świeżym powietrzu
  • konkursy
 

Dbamy o to, by miejsce, w którym dzieci spędzają wiele czasu było dobrze zaaranżowaną przestrzenią dla zabawy, nauki i wypoczynku.

Tekst: Pracownicy świetlicy szkolnej

Dokumentacja fotograficzna na podstronach: Jadwiga Marczuk