Czasopismo szkolne "Tuzinek"

Czasopismo szkolne „Tuzinek” ukazuje się od 1992 roku. Jego pierwszym opiekunem była pani Ewa Kubiak. Składem graficznym zajmował się pan Krzysztof Frankowski, pan Paweł Jagielski, pani Gabriela Wencel i pan Tomasz Kostencki. Od 1994 roku do chwili obecnej opiekunem jest p. Danuta Beling, która jest również odpowiedzialna za skład graficzny.

Przez wiele lat funkcjonowania czasopisma zmieniała się jego szata graficzna, skład redakcji, częstotliwość pojawiania się. W chwili obecnej „Tuzinek” jest dwumiesięcznikiem. Od czasu do czasu ukazują się wydania specjalne.

Redagowanie czasopisma szkolnego sprawia wiele satysfakcji i radości redaktorom i opiekunowi.  Wśród dzieci wchodzących w skład redakcji panuje świetna atmosfera, rozwijają się pozytywne cechy charakteru: koleżeńskość, odpowiedzialność, pracowitość. Mają do siebie zaufanie i zawsze mogą na siebie liczyć. Praca w redakcji czasopisma pozwala na wydobycie z dzieci wielu pozytywnych cech, z posiadania których dotychczas nie zdawały sobie sprawy. Rozwijają także swój warsztat. Umieją pisać recenzje, felietony, sprawozdania. Doskonalą formę wywiadu. są szczere i otwarte na innych ludzi, są ciekawe świata. W redakcji „Tuzinka” dorastają, kształtują swój światopogląd. Uczą się obiektywizmu i uczciwości w przedstawianiu rzeczywistości.

Czasopismo szkolne „Tuzinek” oferuje swoim czytelnikom stałe działy:   

 • Kącik kulturalny - redaktorzy zachęcają do przeczytania ciekawej książki, obejrzenia interesującego filmu, spektaklu, koncertu, posłuchania dobrej muzyki, uczą  poprawnej polszczyzny
 • Z ekologią na ty - to:

- artykuły wyrażające troskę o ochronę środowiska, w którym żyjemy

- felietony propagujące zdrowy styl życia - bez nałogów

- relacje z akcji „Sprzątanie Świata”  

- ciekawostki o zwierzętach i roślinach

- praktyczne porady, jak dbać o domowe zwierzątka

 • Zdarzyło się w „Dwunastce” (Informacje, Aktualności) - zawierają informacje o wszystkim, co dzieje się w szkole: pasowanie na ucznia, konkursy, zawody sportowe, osiągnięcia uczniów i nauczycieli
 • Rozrywka - jest tu miejsce na humor, krzyżówki, aforyzmy, różnego rodzaju zadania szaradziarskie
 • Rozmaitości - redaktorzy mówią o swoich fascynacjach sportowych i muzycznych,
 • Strony dla najmłodszych - tutaj uczniowie klas I - III znajdują zagadki, rebusy i kolorowanki
 • Nasza twórczość - na łamach czasopisma drukowane są wiersze i opowiadania uczniów naszej szkoły
 • Strona dla rodziców - na tej stronie opiekun czasopisma lub pedagog szkolny zamieszcza felietony o tematyce wychowawczej**
 • Przeżyjmy to jeszcze raz - to wspomnienia z przedstawień, konkursów i  zawodów, które były udziałem uczniów i nauczycieli SP 12
 • Rozmowa z ...  rozmowy z ciekawymi ludźmi ( sportowcy, aktorzy, politycy, wyróżniający się uczniowie, laureaci konkursów)
 • Strony okazjonalne - zawierają artykuły i ciekawostki o tradycjach  świątecznych, ważnych wydarzeniach historycznych
 • Euro - Kącik - tutaj uczeń znajdzie wiele ciekawych informacji o Unii Europejskiej. Poznaje państwa członkowskie oraz prawa obywateli. Uczy się tolerancji i szacunku do obywateli innych narodów, posiadających odmienną kulturę i zwyczaje
 • Crossword - ponieważ w szkole dzieci uczą się języka angielskiego, mogą sprawdzić swoje umiejętności, układając lub rozwiązując krzyżówki właśnie w tym języku
 • Logopeda radzi – udzielanie konkretnej pomocy dzieciom z wadami wymowy**

** Ukazywały się na łamach „Tuzinka” przez kilka lat.

Czasopismo szkolne „Tuzinek” jest laureatem wielu konkursów miejskich i ogólnopolskich. Do najważniejszych sukcesów należą: 

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Czasopismo Szkolne o „Pałuckie Pióro” **

 • I miejsce w XII konkursie - 2005 r.
 • II miejsce w IV konkursie - 1997 r. i X konkursie - 2003 r.
 • III miejsce w VI konkursie - 1999 r.
 • Wyróżnienie w VIII konkursie - 2001 r. i IX konkursie - 2002 r.

** Od 2008r. konkurs przeznaczony jest dla tylko dla szkół ponadpodstawowych

Ogólnopolski Przegląd Gazetek Szkolnych (Milenium śmierci świętego Wojciecha)

 • II miejsce - 1997 r.

Przegląd jednodniówek poświęconych Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego

    Wyróżnienie - to najwyższa nagroda przeglądu - 2000 r.

    Podziękowanie Prezydenta Miasta dla opiekuna za przygotowanie dzieci do przeglądu.

Przegląd Czasopism Szkolnych zorganizowany przez SP 9 w Gnieźnie**

 • I miejsce w I przeglądzie – 2001 r.
 • I miejsce w II przeglądzie – 2005 r.

**Odbyły się dwa przeglądy

Konkurs na relację dziennikarską, fraszkę i zdjęcia z imprezy „Powitanie wiosny z Przemianami"

 • I miejsce  -  2001 r.

Nagroda dla opiekuna czasopisma „Tuzinek”, Danuty Beling, za ciekawą i inspirującą wypowiedź o pracy z młodzieżą wydającą czasopismo szkolne nadesłaną na  X Ogólnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych o „Pałuckie Pióro 2003”.

Redakcja „Tuzinka” bierze udział w akcjach organizowanych przez gnieźnieńskie ośrodki kulturalne: MOK, Teatr im. Aleksandra Fredry. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim SP 12, a także z biblioteką i świetlicą szkolną.

Przez cały czas „Tuzinek” prezentuje wysoki poziom. Jest to wielka zasługa uczniów, którzy z zapałem realizują swoje hobby. 

Tekst: Danuta Beling