Grono pedagogiczne

grono pedagog 2018 19

17       nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;

  8       nauczycieli wspomagających;

  4       nauczycieli religii;

19       nauczycieli przedmiotów humanistycznych: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia;

15       przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i innych: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda, zajęcia komputerowe, informatyka, edukacja informatyczna oraz edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie;

   3      nauczycieli przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, zajęcia techniczne);

  11     nauczycieli wychowania fizycznego;

   9      innych pracowników pedagogicznych:  wychowawcy świetlicy, bibliotekarze, logopeda,  pedagog, psycholog.

DOBRZE WYKSZTAŁCONYCH,

KOMPETENTNYCH,

KREATYWNYCH W DZIAŁANIU,

OTWARTYCH NA WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI,

LUBIĄCYCH DZIECI I SWÓJ ZAWÓD!

Tablo z prezentacją kierownictwa szkoły oraz wykazem poszczególnych nauczycieli znajdziecie w zakładce

O szkole --- Kadra pedagogiczna --- Dyrekcja --- klasy I-III oraz klasy IV-VIII.