Grono pedagogiczne

grono pedagog 2019 20

18     nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;

 14    nauczycieli wspomagających;

  4     nauczycieli religii;

19     nauczycieli przedmiotów humanistycznych: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia;

11      przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i innych: matematyka, fizyka, chemia,                            geografia, biologia, przyroda, wiedza o społeczeństwie;

   2     nauczycieli przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, zajęcia techniczne);

    6    (informatyka, edukacja informatyczna, technika);

  11   nauczycieli wychowania fizycznego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

   8   innych pracowników pedagogicznych:  logopeda, wychowawcy świetlicy, bibliotekarz,              pedagog, psycholog.

ikonka naucz przy kompDOBRZE WYKSZTAŁCONYCH, KOMPETENTNYCH,

OTWARTYCH NA WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI,

KREATYWNYCH W DZIAŁANIU,

LUBIĄCYCH DZIECI I SWÓJ ZAWÓD!

Tablo z prezentacją kierownictwa szkoły oraz wykazem poszczególnych nauczycieli znajdziecie w zakładce

O szkole --- Kadra pedagogiczna --- Dyrekcja --- klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

Dane i kompozycja strony:  Ewa Kubiak i Marta Konieczna

wsparcielogo