Regulamin stołówki

talerz regulamin

  1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.45 do 14.00.
  2. Koszt jednego obiadu wynosi 5 zł.
  3. Odpis z obiadów, w przypadku nieprzewidzianej nieobecności (choroba, wyjazd, inne przyczyny) tylko po uprzednim zgłoszeniu u wychowawcy świetlicy do godz. 10:00 danego dnia (tel. 61 426-64-43 220).
  4. Płatności za obiady przyjmowane są wyłącznie w świetlicy szkolnej w godzinach: 7:00 - 11:30 14:00 - 16:00

      (ze względów bezpieczeństwa, nie ma możliwości dokonywania opłat za obiady w stołówce).

  1. Obiady na cały miesiąc - zamawiamy i dokonujemy płatności do 10 - tego każdego miesiąca.

 

            Uwaga: Osoby, które nie uregulują należności za obiady  w wyżej wymienionym terminie będą skreślone z listy obiadowej.

  1. Obiady pojedyncze na dany tydzień - zamawiamy i płacimy za nie tylko w poniedziałek (dotyczy uczniów i pracowników szkoły).
  2. Zastrzegamy możliwość zmian w jadłospisie.

Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2019 r.

 

 

wsparcielogo