Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Gniezna zostanie przeprowadzona w dniach od 12 marca do 26 marca 2018 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno.

Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować pod adresem www.gniezno.podstawowe.vnabor.pl , następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.