Kopia NABÓR

Zasady rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno:

Szczegóły dotyczące naboru do klas sportowych: