Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno:

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno:

szkoła2024