Zasady rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno:

 

Zasady rekrutacji do klas sportowych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno: