Pedagog / Psycholog

 

DROGI UCZNIU!       

psycholog

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ, KIEDY PSYCHOLOG MOŻE CI POMÓC, kliknij tutajczerwona strzalka

DROGI RODZICU!

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK W SPOSÓB NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY

rodzic pyta

 

ROZMAWIAĆ ZE SWOIM DZIECKIEM O SZKOLE, kliknij tutaj czerwona strzalka 

 

 help 1013700 640

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ REALIZOWANE W SZKOLE:

 

 

dlonPorada, konsultacja – indywidualna rozmowa – wsparcie emocjonalne, próba zrozumienia przyczyn problemu, możliwość „wygadania” się w życzliwej atmosferze, udzielenie wskazówek jak sobie radzić w trudnej sytuacji i w jaki sposób uzdrowić swoje życiowe sprawy.

 

dlonTerapia psychologiczna - spotkanie - próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, bardziej uporządkowane rozmowy z zawarciem kontraktu i określeniem celu oraz rodzaju zmian, jakie mają w wyniku tych spotkań nastąpić.

 

dlonDiagnoza psychologiczna - określenie potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych, mocnych stron, możliwość poznania siebie za pomocą testów psychologicznych.

 

dlonGrupowe zajęcia  terapeutyczne  - wsparcie grupy, wspomaganie rozwoju, rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

 

dlonWarsztaty psychoedukacyjne i treningi umiejętności - zajęcia grupowe, prowadzone metodami aktywnymi w celu rozwoju osobistego, rozwijania kompetencji psychospołecznych, umiejętności uczenia się i radzenia sobie ze stresem; odbywają się w formie zajęć psychoedukacyjnych, pogadanek tematycznych oraz realizacji programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia psychicznego.

 

dlonInterwencje i mediacje w sytuacji kryzysowej i konfliktowej w klasie i szkole.

 

dlonKonsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i lepszej komunikacji, pokierowania do specjalistów oraz poradnictwo w sprawach wychowawczych i osobistych.

 

Tekst: Sylwia Łagoda

Kompozycja graficzna strony: Ewa Kubiak

 

dodatkowe inicjatywy

 

GRUPA WSPARCIA

Uczestnicy grupy  wsparcia pod opieką psychologa szkolnego p. Sylwii Łagody przygotowali dla przedszkolaków świąteczny prezent.  Uczniowie wcielili się w postacie podwodnego świata i jako bohaterowie znanej bajki „Gdzie jest Dory” zaprezentowali się  w przedstawieniu „Ważne słowa”. Nasi aktorzy zostali nagrodzeni brawami. Atrakcją spotkania było również wspólne rozwiązywanie zimowych zagadek oraz wręczenie prezentów i słodyczy wraz z bożonarodzeniowymi życzeniami.

linia akwamaryna

 Czytamy artykuł „Depresja wśród dzieci