Pedagog / Psycholog

 

DROGI UCZNIU!       

psycholog

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ, KIEDY PSYCHOLOG MOŻE CI POMÓC, kliknij tutajczerwona strzalka

DROGI RODZICU!

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK W SPOSÓB NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY

rodzic pyta

 

ROZMAWIAĆ ZE SWOIM DZIECKIEM O SZKOLE, kliknij tutaj czerwona strzalka 

 

 help 1013700 640

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ REALIZOWANE W SZKOLE:

 

 

dlonPorada, konsultacja – indywidualna rozmowa – wsparcie emocjonalne, próba zrozumienia przyczyn problemu, możliwość „wygadania” się w życzliwej atmosferze, udzielenie wskazówek jak sobie radzić w trudnej sytuacji i w jaki sposób uzdrowić swoje życiowe sprawy.

 

dlonTerapia psychologiczna - spotkanie - próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, bardziej uporządkowane rozmowy z zawarciem kontraktu i określeniem celu oraz rodzaju zmian, jakie mają w wyniku tych spotkań nastąpić.

 

dlonDiagnoza psychologiczna - określenie potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych, mocnych stron, możliwość poznania siebie za pomocą testów psychologicznych.

 

dlonGrupowe zajęcia  terapeutyczne  - wsparcie grupy, wspomaganie rozwoju, rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

 

dlonWarsztaty psychoedukacyjne i treningi umiejętności - zajęcia grupowe, prowadzone metodami aktywnymi w celu rozwoju osobistego, rozwijania kompetencji psychospołecznych, umiejętności uczenia się i radzenia sobie ze stresem; odbywają się w formie zajęć psychoedukacyjnych, pogadanek tematycznych oraz realizacji programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia psychicznego.

 

dlonInterwencje i mediacje w sytuacji kryzysowej i konfliktowej w klasie i szkole.

 

dlonKonsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i lepszej komunikacji, pokierowania do specjalistów oraz poradnictwo w sprawach wychowawczych i osobistych.

 

Tekst: Sylwia Łagoda

Kompozycja graficzna strony: Ewa Kubiak

 

dodatkowe inicjatywy

 

GRUPA WSPARCIA

Uczestnicy grupy  wsparcia pod opieką psychologa szkolnego p. Sylwii Łagody przygotowali dla przedszkolaków świąteczny prezent.  Uczniowie wcielili się w postacie podwodnego świata i jako bohaterowie znanej bajki „Gdzie jest Dory” zaprezentowali się  w przedstawieniu „Ważne słowa”. Nasi aktorzy zostali nagrodzeni brawami. Atrakcją spotkania było również wspólne rozwiązywanie zimowych zagadek oraz wręczenie prezentów i słodyczy wraz z bożonarodzeniowymi życzeniami.

linia akwamaryna

 

 Czytamy artykuł „Depresja wśród dzieci

 

linia akwamaryna

MINIWARSZTATY „JAK DZIECKO Z AUTYZMEM POSTRZEGA ŚWIAT?”.

Zajęcia psychoedukacyjne z miniwarsztatami zostały zorganizowane po to, by uczniowie zrozumieli, na czym polega autyzm, jak się objawia oraz jak powinniśmy się zachowywać w relacjach z osobami z autyzmem.

Uczniowie obejrzeli przedstawienie, prezentujące sposób doświadczania świata przez dzieci autystyczne, ich sposób myślenia i zachowanie wraz z komentarzem psychologa. Dzięki zabawom edukacyjnym uczestnicy mieli okazję przez chwilę poczuć się jak dziecko z takim zaburzeniem neurorozwojowym i „na własnej skórze” doświadczyć nadwrażliwości na dotyk i dźwięk oraz odmiennego odbioru wrażeń zmysłowych – węchu i smaku. Na koniec dzieci samodzielnie przygotowały kanapki- według planu, który osobom z autyzmem porządkuje rzeczywistość i ułatwia wykonanie codziennych czynności.

Należy mieć nadzieję, że wiedza zdobyta podczas warsztatów zwiększy poziom wrażliwości, empatii, akceptacji i pomocnej postawy, umożliwiając równocześnie uczniom naszej szkoły pełniejszą integrację.

Tekst: Sylwia Łagoda