napis opieka ppp

opiekuncze dlonieKażde dziecko jest wyjątkowe. Stanowi niepowtarzalny zbiór cech i umiejętności - sobie tylko właściwych zalet, słabości, talentów.
W Szkole Podstawowej nr 12 pomagamy w jak najlepszym wykorzystaniu naturalnego potencjału i rozwijaniu mocnych stron a także w przezwyciężaniu niedostatków i pokonywaniu trudności.

rozpoznanie

 

Rozpoznajemy potrzeby uczniów i dostosowujemy nasze działania do ich indywidualnych możliwości.

 

 

wyrownywanie szans

Chcemy w ten sposób wyrównać szanse edukacyjne wszystkich dzieci w myśl zasady: „Każdy może osiągnąć sukces”.

 

 

rozwoj psychospoleczny

Wspomagamy rozwój psychospołeczny, aby nasi uczniowie wyrośli na samodzielnych i szczęśliwych ludzi.

 

 

 

wspolpracaPodejmujemy działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości uczniów przy współpracy z rodzicami, wychowawcami i dyrekcją szkoły, a w razie potrzeby z instytucjami zewnętrznymi.

     
 napis pedagog      czerwona strzalka      napis psycholog
 mgr Martyna Pakuła  mgr Sylwia Łagoda

Szkolne Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej

parter, sala 114

zmiana godz pracy pedagoga II sem 2020

psycholog

 

Informacje: pedagog i psycholog szkolny

Kompozycja graficzna strony: Ewa Kubiak