Obserwując szybko zmieniający się świat chcemy przygotować naszych uczniów do umiejętnego obcowania w cyfrowym świecie oraz nowoczesnych technologii.

W realizację procesu dydaktycznego staramy się wplatać technologie informacyjno-komunikacyjne oraz pokazywać i wykorzystywać nowoczesne technologie, zarówno w trakcie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak i społecznym życiu szkoły.

W 2014 roku wdrożyliśmy w szkole pakiet Microsoft Office 365 do szkół, co stanowiło dla nas bodziec do jeszcze efektywniejszej pracy. Efektem tego w 2017 roku uzyskaliśmy po raz pierwszy prestiżowy tytuł Microsoft Showcase School. Od tej pory coraz większa grupa nauczycieli naszej szkoły uzyskuje tytuł Microsoft Innovator Educator Ekspert.

Szczególnym osiągnięciem naszych uczniów jest wzięcie udziału w pozytywnie zakończonej próbie ustanowienia rekordu Guinessa w największej liczbie uczniów uczestniczących w tym samym czasie w lekcji o technologiach przyszłości, która odbyła się 11 grudnia 2018 roku.

Jesteśmy również wyjątkowo dumni, że dzięki współpracy całej społeczności szkolnej udało nam się znaleźć w gronie laureatów Szkoły Małego Inżyniera, dzięki czemu zaplecze dydaktyczne naszej szkoły wzbogaciło się o zestawy robotów budowanych z klocków lego.

Staramy się aktywnie uczestniczyć w akcjach i programach, które rozbudzają aktywność i zainteresowania naszych uczniów. Do tej pory wzięliśmy udział w m.in.:

  • Super Koderzy – ścieżka Odkrywcy świata,
  • Uczymy Dzieci Programować (materiały dotyczące programu znajdziesz tutaj)
  • Szkoła w Pilotażu programowania,
  • Mistrzowie Kodowania,
  • Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020.

Warto podkreślić, że od 2016 roku w naszej szkole organizowana jest Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli „Szkoła w Chmurze”, która z roku na roku przyciąga coraz liczniejsze grono odbiorców. Materiały z odbytych konferencji można znaleźć tutaj 

Czytaj więcej: