• 12 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
 • 13 nauczycieli wspomagających;
 • 4 nauczycieli religii;
 • 18 nauczycieli przedmiotów humanistycznych:
  j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia;
 • 15 nauczycieli przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i innych:
  matematyka, fizyka, chemia ,geografia, biologia, przyroda, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa;
 • 3 nauczycieli przedmiotów artystycznych:
  muzyka, plastyka, technika;
 • 11 nauczycieli wychowania fizycznego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 • 7 innych pracowników pedagogicznych:
  logopeda, wychowawcy świetlicy, bibliotekarz, pedagog, psycholog.