Dzien SportuW piątek 17 czerwca odbędzie się Dzień Sportu. Będzie on realizowany z podziałem na 3 etapy:

  • godz. 8.00 - 10.30 - klasy 1-3
  • godz. 10.30 - 12.00 - klasy 4-6
  • godz. 12.00 - 13.30 - klasy 7-8

rekInformujemy, że w zakładce REKRUTACJA  zostały umieszczone ulotki informacyjne dotyczące zasad rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno.
Kolejne informacje oraz dokumenty zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Konsultacje ósmoklasistów  Przypominamy, że od poniedziałku 21 lutego br. wszystkie klasy uczą się w sposób stacjonarny.

zdalne nauczanie 2Zgodnie z decyzją MEiN oraz MZ od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku nauczanie w klasach V-VIII odbywać się będzie w sposób zdalny. Wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne będą prowadzone w tych klasach za pomocą aplikacji TEAMS i trwać będą 30 minut. W szkole mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem, wychowawcą klasy i nauczycielem prowadzącym.

Nauka w klasach I-IV odbywać się będzie w sposób stacjonarny.
Świetlica, biblioteka oraz stołówka szkolna pracować będą zgodnie z planem.