zdalne nauczanie 2Zgodnie z decyzją MEiN oraz MZ od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku nauczanie w klasach V-VIII odbywać się będzie w sposób zdalny. Wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne będą prowadzone w tych klasach za pomocą aplikacji TEAMS i trwać będą 30 minut. W szkole mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem, wychowawcą klasy i nauczycielem prowadzącym.

Nauka w klasach I-IV odbywać się będzie w sposób stacjonarny.
Świetlica, biblioteka oraz stołówka szkolna pracować będą zgodnie z planem.

zdalne 1Zgodnie z najnowszymi komunikatami od poniedziałku 10 stycznia 2022 r. wracamy do nauki stacjonarnej w budynku szkoły.
Jednocześnie przypominamy, że 17 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe dla województwa wielkopolskiego, które potrwają do 30 stycznia br. Już teraz życzymy bezpiecznego i pełnego radości wypoczynku!

 

 

  

Informujemy, że z uwagi na liczne kwarantanny klas konkurs na najpiękniejszą świąteczną dekoracje drzwi został odwołany.

zdalneZgodnie z komunikatem MEN od 20 grudnia do 9 stycznia uczniowie szkół podstawowych będą uczyć się zdalnie. Wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne będą prowadzone na platformie MS Teams.

 

 

 

  

KonsultacjeInformujemy, że konsultacje z nauczycielami zaplanowane na 13 grudnia br. (poniedziałek) będą realizowane w sposób zdalny. Rodziców chcących umówić się na rozmowę z danym nauczycielami prosimy o kontakt z wychowawcami klas.