klip szkola bez barierWprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 12 oddziałów integracyjnych, do których mogą uczęszczać dzieci z różnego typu niepełnosprawnością, także ruchową, stało się nie lada wyzwaniem w kwestii likwidacji barier architektonicznych.

Dzięki wysiłkowi wielu ludzi dobrej woli, wykorzystaniu sił i środków finansowych udało się zrobić już wiele. Budynek posiada dogodne rozwiązania:

  • podjazd dla wózków inwalidzkich w miejscu, gdzie usytuowane są schody przy wejściu głównym,
  • zjazd na boisko przy wyjściu ze szkoły od strony windy,
  • specjalną windę,
  • przystosowaną toaletę, której adaptacja spełnia główne zalecenia, tj. zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej, zastosowanie w pomieszczeniu szerokich drzwi, likwidacja progu, zainstalowanie umywalki dla niepełnosprawnych, uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych, które ułatwiają osobom na wózkach czy posługującym się chodzikiem albo kulami wykonywanie niezbędnych czynności i korzystanie z innych urządzeń.

Dzięki temu dziecko niepełnosprawne w Dwunastce dotrze wszędzie: do położonej w przyziemiu sali tradycji czy sali audiowizualnej, do biblioteki czy świetlicy na drugim piętrze, do wszystkich pracowni przedmiotowych czy sali rehabilitacyjnej na parterze budynku. Zawsze może przy tym liczyć na troskliwą asystę wychowawcy i nauczyciela wspomagającego, pani dyżurki czy pana woźnego. Mamy świadomość jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Tekst: Ewa Kubiak

niepeonosprawni udogodnienia

budowa windy

podjazd sklepik

uzupelnienie szkola bez barier 03.20