Rehabilitacja w naszej szkole prowadzona jest przez panią Katarzynę Frąckowiak - magistra fizjoterapii, nauczycielkę wychowania fizycznego, certyfikowaną terapeutkę NDT Bobath, PNF, Kinesiology taping

Przybiera ona charakter zajęć korekcyjno - usprawniających, prowadzonych indywidualnie lub grupowo w odpowiednio wyposażonym gabinecie rehabilitacyjnym.

rehabilitacja2

 

Stosowane metody pracy: 

 • NDT Bobach
 • PNF
 • Kinesiology taping
 • Elementy metody Integracji Sensorycznej, metody Domana
 • Relaksacja poizometryczna.

Terapią objęte są dzieci ze schorzeniami o podłożu:

 • neurologicznym 
 • ortopedycznym
 • genetycznym.

 

 

Rodzic każdego dziecka objętego rehabilitacją ruchową musi dostarczyć niezbędnych informacji medycznych dotyczących:

 • schorzenia głównego
 • chorób współistniejących
 • przeciwwskazań do terapii, jeśli takie istnieją.

Tekst przygotowała: Katarzyna Frąckowiak