Korzystając z e-Twinning (platformy komunikacyjnej za pomocą której społeczność szkolna z całej Europy współpracuje ze sobą) uczniowie naszej szkoły zrealizowali międzynarodowy projekt pt. I want Peace”. Uczestnicy kółka języka angielskiego prowadzonego przez p. Agnieszkę Drzażdżyńską wraz z uczniami ze szkół innych krajów, współtworzyli projekt na temat szczególnie ważny w obecnej sytuacji, pt.: „I want peace” („Chcę pokoju”). Projekt powstał w reakcji na wydarzenia za naszą wschodnią granicą.  Obejmował on m.in. dyskusje na temat pokoju i rozumienia przez uczniów tego pojęcia; wyrażenie swoich emocji w formie pracy plastycznej. Efektem końcowym projektu była wspólna, międzynarodowa galeria plakatów obrazujących jak istotne dla wszystkich jest poczucie bezpieczeństwa wypływające z panującego pokoju, a także wyrażenie swoich emocji i odczuć dotyczących pokoju w sposób słowny podczas bezpośredniego polaczenia on-line, które miało miejsce 9 maja 2022r; W projekcie oprócz uczniów naszej szkoły udział wzięli uczniowie z Litwy, Turcji, Rumunii, Włoch i z Libanu.