Podczas procesu dydaktycznego staramy się aktywizować i mobilizować uczniów do podejmowania szeregu inicjatyw na rzecz społeczności szkoły oraz środowiska. 

Organizacje wspierające działalność uczniowską:

  • Samorząd Uczniowski
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Redakcja Tuzinek

Poprzez działania podejmowane z inicjatywy kadry dydaktycznej oraz społeczności rodziców chcemy być przykładem dla młodych ludzi, z którymi pracujemy.

Organizacje wspierające działania podejmowane z inicjatywy dorosłej społeczności szkolnej:

  • Rada Rodziców
  • Zespół Presto
  • Szkolne Koło Turystyczne
  • Stowarzyszenie Szczęśliwa Dwunastka

Czytaj więcej: