Epoka cyfrowa objęła swymi wpływami również system edukacji w Szkole Podstawowej nr 12.

Realia pracy w naszej placówce zmieniają się i stale dopasowują do obecnych potrzeb uczniów i nauczycieli. Idea programu CYFROWA SZKOŁA jest nam bardzo bliska, co ma związek z dynamicznym rozwojem zagadnień cyfrowych w kolejnych dziedzinach życia uczniów, rodziców i oczywiście nauczycieli. Byliśmy jedną z pierwszych w Gnieźnie placówek, która uczyniła komputery i multimedia nieodzownym elementem rozwoju, pracy, rozrywki i życia każdego dziecka. Obecnie koncentrujemy się, by wprowadzać całą gamę najnowszych rozwiązań multimedialnych oraz informatycznych. Mamy świadomość, że młody człowiek w XXI, mając do dyspozycji tablet, komputer, tablicę multimedialną staje się odbiorcą wymagającym i pełnym ambicji.

KROK I

„Szkołę w Chmurze” stworzono dla placówek niebojących się nowych technologii, chcących komunikować się ze swoimi uczniami w naturalny dla nich sposób.

I certyfikat - „Szkoła w chmurze”

W roku 2016 nasza szkoła otrzymała tytuł modelowej szkoły w chmurze.

 

KROK II


 

Szkoła w chmurze - krok III

9 i 10 czerwca 2016 roku grupa nauczycieli SP 12 wzięła udział

w II Ogólnopolskiej Konferencji i Targach

„Model nowoczesnej szkoły”

w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

Wicedyrektor Paweł Jagielski wygłosił w Ząbkach wykład

„Pomiędzy wizją a realizacją,

czyli rozwiązanie systemowe miasta Gniezna dla edukacji”,

w którym zaprezentował realizowany projekt „Gnieźnieńskie szkoły w chmurze”. Przedsięwzięcie to obejmuje wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja.

Przedstawił także działania Szkoły Podstawowej nr 12, lidera wprowadzania do systemu edukacji rozwiązań chmurowych.

 

Pobyt w podwarszawskich Ząbkach stał się okazją prezentacji szerokiego wachlarza narzędzi interaktywnych, wzbogacających warsztat pracy nauczycieli w SP12.

W konkursie Dwunastka wygrała interaktywną tablicę na potrzeby naszej placówki.

    


 

Po raz kolejny

Szkoła Podstawowa nr 12 otrzymała certyfikat

 Szkoła w Chmurze Microsoft


 

Bierzemy udział w Rządowym Programie Rozwijania Szkolnej Infrastruktury pod nazwą AKTYWNA TABLICA

Jego głównym celem jest  rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.


 13 logo cyfrowa szkola 20

   Szkoła nasza przystąpiła do projektu 

 „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020"

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie do 2022 roku w szkołach województwa wielkopolskiego jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Także stworzenie aplikacji cyfrowych, umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu projektu.


 

Szkoła w chmurze - certyfikat wyróżnienie

Wyróżnienie dla szkoły za bycie innowacyjną placówką wykorzystującą

najnowsze rozwiązania Microsoft dla edukacji.


 uczymy  dzieci  programowac  dypl


LISTA STU 2019

Lista 100 2019


Opracowanie materiału: Ewa Kubiak i Paweł Jagielski