W ramach realizacji zadań Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia w zakresie promowania wśród uczniów zdrowego stylu życia, 24 marca 2015 r. panie: Elżbieta Berezowska, Małgorzata Derek-Dyc i Jolanta Malan zorganizowały szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu. Jego celem było upowszechnianie zagadnień na temat: funkcjonowania organizmu człowieka, zasad prawidłowego żywienia, wypoczynku i higieny, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych oraz promocji zdrowego stylu życia i pierwszej pomocy przedmedycznej. W konkursie uczestniczyły dwuosobowe reprezentacje klas IV – VI, które w formie pisemnej udzieliły odpowiedzi na przygotowane zestawy pytań. Pytania dotyczyły zagadnień realizowanych na lekcjach przyrody i godzinach wychowawczych. Poza tym uczniowie rozpoznawali smaki zdrowej żywności oraz uczestniczyli w zabawie ruchowej, która urozmaiciła i uatrakcyjniła spotkanie. Mamy nadzieję, że szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu w dużej mierze przyczynił się do zwiększenia zainteresowania uczniów sprawami zdrowia oraz uczulił ich na potrzebę dbałości o zdrowie własne i innych.

WYNIKI:

  • Klasy 4:I miejsce – Maria Dąbkowska; II miejsce- Artur Kozłowski, III miejsce – Mateusz Ratajczak
  • Klasy 5: I miejsce – Michał Domagała; II miejsce- Julia Kamińska; III miejsce – Martyna Walkowiak
  • Klasy 6: I miejsce – Natalia Kubiak; II miejsce- Julia Kamińska, Aleksandra Budzyńska; III miejsce – Paweł Kozłowski

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich do stosowania zasad zdrowego stylu życia!