15 października 2020 roku w Dwunastce aż 32 uczniów II etapu edukacyjnego wzięło udział w konkursie recytatorskim, którego celem, zgodnie z wieloletnią tradycją, było propagowanie czytelnictwa i kultury żywego słowa.

Z założenia spotkanie miało być okazją do wspólnej zabawy. Stąd uczestnicy wybierali dowolny utwór poetycki o tematyce nawiązującej do świata zwierząt. Mogli też poprzez kostium sceniczny bądź rekwizyty ubarwić swoją prezentację.

Witając przybyłych, pani Ewa Kubiak przypomniała krótko ciekawą historię hasła św. Franciszka o „naszych braciach mniejszych”. Zakonnik z Asyżu i miłośnik przyrody w jednej osobie, przywoływany często jako patron ekologów i środowiska, nazywał bowiem gwiazdy, wodę, rośliny i oczywiście zwierzęta swoimi siostrami i braćmi.

Czwartkowa impreza może zostać uznana za udaną, gdyż nie po raz pierwszy podjęto w naszej szkole próbę promowania uzdolnionych artystycznie uczniów. Dopisała frekwencja, a barwne i pomysłowe stroje uatrakcyjniły konkursowe zmagania. Wszyscy rozeszli się z przekonaniem, że warto dbać o piękno i poprawność języka, dobrą dykcję oraz oryginalność interpretacji głosowej tekstu.

Pilotujące konkurs panie: Ewa Iglińska i Ewa Kubiak pogratulowały wszystkim uczestnikom i już zaprosiły dzieci na przyszłoroczny przegląd młodych recytatorów.

Oto nazwiska laureatów:

I miejsce: Estera Tanaś z klasy 6 a

II miejsce:  Anna Trojanowska z klasy 4 c

III miejsce: Amelia Piechocka z klasy 4 d

Ponadto wyróżniono:

Julię Wiśniewską z 4 a

Nicolę Nowak z klasy 6 f

Amelię Kolską z klasy 4 b

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Tekst: Ewa Kubiak

Zdjęcia: Ewa Iglińska