Strona główna

ncOd 2012 r. na początku września w naszym kraju odbywa się NARODOWE CZYTANIE - polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Zorganizował ją ówczesny prezydent Polski, Bronisław Komorowski, a pomysłodawczynią była Agnieszka  Celeda - dyrektor Biura Kultura. Czytano wtedy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Później były fragmenty dzieł Aleksandra Fredry, Sienkiewiczowskiej „Trylogii, „Lalki” Bolesława Prusa, ”Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego  i „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

W tym roku wybrano „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Nasza szkoła włączyła się do tej szczytnej akcji  i w piątkowe przedpołudnie – 11 września przez radiowęzeł wybrzmiał fragment sceny III z pięcioaktowego  dramatu, w którym odnajdujemy  motywy: winy i kary, dążenia do władzy, miłości i zdrady, zbrodni i jej konsekwencji, sprawiedliwości, dobra i zła.

Do chaty ubogiej wdowy przybywa książę Kirkor, szukający dobrej, mądrej i skromnej żony. Poznaje dwie piękne siostry…

W role bohaterów wcielili się nauczyciele Dwunastki.

Wdowa – p. Tamara Fuszpaniak

Balladyna – p. Danuta Beling

Alina – p. wicedyrektor  Elżbieta Bartnicka – Karasiewicz

książę Kirkor – p. dyrektor Zbigniew Sypniewski

                                                                                                                                        Tekst: Danuta Beling

wsparcielogo

 showcase schools badge

200smi