Strona główna

Tradycją Dwunastki jest uroczystość pożegnania absolwentów szkoły. W tymroku  musiała ona przyjąć inną, skromniejszą formę ze względu na obowiązujący reżim sanitarny związany z pandemią.

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły odbyło się 26 czerwca 2020 r. w sali gimnastycznej. Niestety, ósmoklasiści nie mogli wspólnie pożegnać szkoły, dla każdej klasy zorganizowano oddzielne spotkania, bez udziału rodziców i nauczycieli. Uroczystości prowadził wicedyrektor pan Paweł Jagielski, a słowa podziękowania i pożegnania kierował do uczniów dyrektor szkoły pan Zbigniew Sypniewski. W swoich przemówieniach zaznaczał, że z powodu pandemii to szczególny rok i wyjątkowo trudny okres właśnie dla ósmoklasistów. Wyraził żal, że młodzież nie mogła w ostatnich miesiącach uczęszczać do szkoły ani uczestniczyć w swoim pierwszym balu, który był już zaplanowany przez rodziców.Życzył uczniom wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji marzeń, wiary w siebie i dumy z tego, że są absolwentami Dwunastki. Następnie wspólnie z wychowawcami klas  wręczał świadectwa oraz nagrody.  W tym roku szkolnym specjalnymi Nagrodami Dyrektora Szkoły uhonorowani zostali: Maria Tanaś, Maja Schlabs, Michał Fredyk, Fabian Białkowski.

W nieco innej oprawie odbyło się pożegnanie klasy 8 d, w którym uczestniczyli:dyrektor Wydziału Edukacji UM, pan Marian Pokładecki, przewodniczący Prezydium Rady Rodziców, pan Olgierd Staszewski oraz przedstawiciele grona pedagogicznego. Po uroczystości przekazania sztandaru szkoły przez ósmoklasistów młodszym kolegom głos zabrał dyrektor Zbigniew Sypniewski, a następnie zaproszeni goście, którzy składali uczniom gratulacje oraz życzenia sukcesów. Uroczystość ta była szczególna również dla pracowników szkoły. W tym dniu żegnali nie tylko absolwentów, ale również odchodzące na emeryturę: panią Marzannę Lewandowską (nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej), panią Marię Szczepaniak (nauczycielkę historii) oraz panią Krystynę Wełnic (główną księgową szkoły).

Podczas uroczystości  w niejednym oku zakręciła się łza…

Fotorelację z pożegnania klasy 8a umieszczono pod adresem:https://tiny.pl/7cvsb

Fotorelację z pożegnania klasy 8b umieszczono pod adresem:https://tiny.pl/7cvs6

Fotorelację z pożegnania klasy 8c umieszczono pod adresem: https://tiny.pl/7cvsl

Fotorelację z pożegnania klasy 8d umieszczono pod adresem: https://tiny.pl/7cvsf

wsparcielogo

 showcase schools badge

200smi