Strona główna

W maju odbył się internetowy konkurs języka angielskiego „The Big Challenge”,którego celem jest promowanie nauki języka angielskiego w formie zabawy. Pytania sprawdzały wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu, gramatyki oraz ogólnej znajomości kultury anglojęzycznej. Adresatem konkursu była młodzież, która uczy się języka angielskiego jako języka obcego na poziomach A1-B1. Corocznie mobilizuje ponad 600 000 uczestników w całej Europie. W tym roku konkurs odbył się drogą zdalną, więc inaczej niż w poprzednich latach. Wśród uczniów naszej szkoły, jak zawsze, konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem i odzewem. Wzięło w nim udział aż 50 osób z różnych klas.

W konkursie THE BIG CHALLENGE nagrody przyznawane są wszystkim uczestnikom, każdy otrzymuje plakat ze znanymi miejscami z krajów anglojęzycznych, a także dyplom uczestnictwa oraz imienny Certyfikat.

Oto wyniki konkursu na poszczególnych poziomach:

Poziom 1

I miejsce: Jakub Kaniasty 5d (który zdobył czwarty wynik w województwie w swojej kategorii wiekowej)

II miejsce: Maja Lewicka 5b

III miejsce: Vanessa Woźnowska 5f

Poziom  2

I miejsce:  Sandra Kozłowska 6c

II miejsce: Krzysztof Pacesz 6c

III miejsce: Nikodem Wróbel 6c i Joanna Bonisławska 6e

Poziom 3

I miejsce:  Zofia Kwitowska 7c

II miejsce:  Laura Rogalewska 7c

III miejsce: Hubert Zych 7c

Poziom 4

I miejsce: Bartosz Skonieczka 8c

II miejsce: Zuzanna Gadzińska 8c

III miejsce: Jakub Lewicki 8a

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczniom za udział w  konkursie.

ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU!

 

Nauczyciele języka angielskiego

Tekst i zdjęcia:  Agnieszka Drzażdżyńska

wsparcielogo

 showcase schools badge

200smi