Strona główna

W środę 19 lutego odbył się w naszej szkole konkurs dla klas drugich pod hasłem „Gniezno- moje miasto”. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań uczniów naszym miastem, stworzenie im możliwości wykazania się wiedzą na jego temat. Do udziału przystąpiły cztery trzyosobowe zespoły, każdy reprezentował swoją klasę.  W toku różnorodnych konkurencji dzieci musiały wykazać się znajomością topografii miasta, jego symboli i atrakcji turystycznych. Były również zadania nawiązujące do historii Gniezna. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Dzieci wykazały się nie tylko wiedzą o naszym mieście, ale również umiejętnością współpracy. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z klasy 2c. Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe.

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy!

Marta Mikołajczak, Paulina Furmaniak

 

wsparcielogo

 showcase schools badge

200smi