Strona główna

Dwoje uczniów z klasy VIII d: Julia Różańska i Brajan Jankowski postanowili wyjść naprzeciw propozycji polonistki, by ułatwić rówieśnikom zrozumienie niełatwego pojęcia groteski. Po lekturze i omówieniu „Artysty” Sławomira Mrożka przygotowali miniaturę sceniczną na bazie tekstu K. I. Gałczyńskiego „Biurokrata na wakacjach”.

Absurdalność przedstawionej sytuacji, wyolbrzymienie i przejaskrawienie zilustrowane w scenie z udziałem Amatora kąpieli i Biurokraty było jednak tylko preludium do poznania znakomitego wiersza Stanisława Barańczaka „Wypełnić czytelnym pismem”. Podjęta próba analizy i interpretacji utworu doprowadziła do postawienia przez p. Ewę Kubiak kilku kluczowych pytań.

Jak nie zagubić swej indywidualności w świecie współczesnym, w którym obligatoryjnie mnożymy sterty niepotrzebnych, czasami nieczytanych przez nikogo dokumentów?  Jak nie dać się bezkrytycznie wciągnąć w wir nowych technologii, które unifikują ludzi, a czasem niszczą kontakty interpersonalne. Pracując w grupach, uczniowie doszli do wniosku, że wyjątkowości i niepowtarzalności człowieka nie odkryją żadne urzędowe pisma i ankiety.

Tekst i zdjęcie: Ewa Kubiak

gry dramatyczne 8d

wsparcielogo

 showcase schools badge

200smi