Strona główna

tablica

liczby

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie, cała kadra pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi pragną, aby bieżący rok szkolny był:

- pracowity dla wszystkich osób związanych z życiem szkoły;

- efektywny do tego stopnia, by wysiłek uczniów przełożył się na wiele sukcesów naukowych, artystycznych i sportowych,  a uzyskane umiejętności pozwoliły na przyznanie jak największej liczby świadectw z wyróżnieniem;

- twórczy, co może znaleźć uzewnętrznienie w wytworach pracy naszych uczniów oraz nauczycieli, nowych projektach edukacyjnych, scenariuszach oraz z rozmachem przeprowadzanych imprezach dla dzieci, rodziców, dziadków i całej społeczności Winiar i Gniezna.

Wzorem lat ubiegłych aspirujemy, by każdego dnia rozsławiać dobre imię „Dwunastki” - szkoły, która już 25 rok prowadzi oddziały integracyjne.

Materiał przygotowała: Ewa Kubiak

 showcase schools badge

200smi