Strona główna

napis gniezno przed i po pozarze

pozarNa stronach Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie zapoznacie się z unikatową formą przedstawienia ciekawostek sprzed 200 lat, które dotyczą wielkiego pożaru Gniezna, jaki wybuchł 27 maja 1819 r.

Dobiegł właśnie końca  maj 2019 roku. Po 200 latach od tych dramatycznych wydarzeń Redakcja zaprasza do przeczytania pracy pani Marii Szczepaniak pt. „Gniezno przed i po wielkim pożarze 1819 r.”

Bezpośredni link znajdziecie w zakładce Strefa nauczyciela … Publikacje nauczycieli …

dział Publikacje elektroniczne lub po kliknięciu na okładkę.

Zapraszamy do lektury! Naprawdę warto!

Informacja i grafika: Ewa Kubiak

 

 

 

 

ROCZNICA 200 - LECIA  WIELKIEGO POŻARU GNIEZNA

 200 lecie pozaru 1819

tytulatura pozar gn

W marcu 2019 r. uczniowie  klas szóstych brali udział w projekcie „Gniezno przed i po wielkim pożarze w 1819 r”.

Celem projektu było zdobycie wiedzy  o rozwoju osadnictwa i zabudowie obszaru, który dzisiaj stanowi centrum miasta Gniezna oraz wpływie, jaki wielki pożar z 1819 r. miał na powstanie nowego miasta.

Zgromadzone przez koordynatora projektu p. Marię Szczepaniak informacje, ilustracje i plany miasta stały się podstawą do wykonania przez uczniów makiet ukazujących teren, na którym powstawało Gniezno, zabudowę miasta królewskiego Gniezna (miasta w murach), położenie przedmieść i osad otaczających miasto, przebieg i zasięg pożaru w 1819 r. oraz plany odbudowy i rozbudowy Gniezna.

Uczniowie tworzyli makiety na przypisany klasie temat. I tak:

Klasa 6a przedstawiła 7 wzgórz, na których powstało Gniezno ( Lecha, Panieńskie, Zajezierze, Świętokrzyskie, Krzyżackie, Zbarskie, Jelenia Głowa) a także płynącą między nimi rzekę Srawę oraz 4 jeziora Jeleń (Jelonek), Święte, Bielido (Świętokrzyskie), Długie (Winiary).

Klasa 6b przedstawiła i opisała zabudowę 7 wzgórz, na których powstawały o różnym charakterze. Na Wzgórzu Lecha powstał gród z podgrodziami, później zamek, a od XV wieku istniało tam miasto katedralne. Na Wzgórzu Panieńskim lokowano miasto królewskie Gniezno (miasto w murach). Na Wzgórzu Krzyżackim powstało miasto Grzybowo, do którego przyłączono wioskę istniejącą na Wzgórzu Świętokrzyskim. Na Zajezierzu zwanym Piotrowem istniały osady wiejskie będące własnością duchowieństwa katedralnego. Na wzgórzu Jelenia Głowa powstało miasto zwane Jędrzejewem a później Cierpięgami. Część wzgórza, Targowisko, zostało zakupione przez miasto królewskie. Wzgórze Zbarskie było częścią osady Wójtostwo, którą posiadał wójt, urzędnik władcy w mieście.

Klasa 6c przedstawiła miasto królewskie Gniezno, własność władców Polski. Miasto na wzgórzu Panieńskim, otoczone nie tylko murami obronnymi z blankami ale także płynącą wokół rzeką Srawą. Miasto do którego wjeżdżało się przez drewniane mosty i jedną z trzech bram: Toruńską, Poznańską (Tumską), Pyzdrską (Warszawską).

Klasa 6d przedstawiła zabudowę miasta królewskiego w murach. Na makietach pojawiły się nazwy ulic, zabudowa rynku miejskiego (ratusz, budynek  wagi miejskiej, smartuz, łaźnia, studnia) a także budowle sakralne znajdujące się w mieście - kościół farny oraz kościoły i klasztory klarysek i franciszkanów.

Klasa 6e przedstawiła zasięg wielkiego pożaru w 1819 r., który prawie w całości zniszczył miasto w murach. Ocalały  kościoły franciszkanów i klarysek oddzielone od reszty miasta kamiennym murem. Zdołano też uratować kościół farny, wyburzając część domów, co uniemożliwiło przeniesienie się ognia. Znalazły się też informacje o stratach oraz pomocy dla pogorzelców.

Klasa 6f przedstawiła nową siatkę ulic na tle dawnych zabudowań.  Po zburzeniu resztek murów obronnych dotychczasowe miasto w murach zostało połączone z przedmieściami. Główną ulicą miasta od tej pory miała stać się nowo wytyczona ulica (dzisiejsza ul. Chrobrego), która z ul. Tumską stworzyła oś widokową na katedrę. Pokazano nowe budynki w architekturze typu Retablissement z  dwuspadowymi dachami (przy narożnikach trzy spadowe), które zachowały się w centrum miasta.

Efektem  było powstanie 20 różnorodnych makiet, wykonanych przez wymienionych poniżej uczniów:

6 A

 • Maria Ciesielczyk, Pola Frankiewicz, Kornelia  Grzybowska, Marta Szyszkowicz
 • Mikołaj Frankowski, Wojciech Górski, Mikołaj Kujawski, Nikodem Stachowicz
 • Mateusz Krupa, Jakub Nogalski
 • Lena Mazur
 • Martyna Dziarska

 

6 B

 • Dominika Chłopicka, Anna Chudzicka, Julia Łubińska, Jakub Marysiak
 • Judyta Purol, Nikola Sanok, Marta Sokołowska, Anna Trzaskowska
 • Eryk Grześkowiak, Wojciech Tomaszewski
 • Szymon Słomian

6 C

 • Laura Ciesielska
 • Martyna Lewandowska, Maja Tomczyk, Klaudia Tomaszewska

6 D

 • Michalina Barciszewska, Alicja Kurowska,
 • Natalia Iglińska, Urszula Zielińska
 • Franciszek Kląskała, Alex Starczewski, Antoni Witowski
 • Oliwier Goździński, Joachim Tomczak

6 E

 • Zofia Pućka, Lilianna Staszewska, Wiktoria Szymanek
 • Wojciech Ćwirko-Godycki, Oliwier Tomczyk, Hubert Wilczyński

6 F

 • Wanessa Jankowska, Dominika Nowaczyk, Piotr Ogórkiewicz

Realizacja projektu - tworzenie makiet  w oparciu o dawne plany miasta i informacje, których nie znajdziemy w podręcznikach -  była okazją, aby poznać mniej znaną przeszłość Gniezna. Kilka prac na stałe pozostanie w pracowni historycznej.

Tekst: Maria Szczepaniak

wsparcielogo

 showcase schools badge

200smi