Strona główna

Dzieci uczą się dla siebie, ale cieszą się, gdy  ich praca, nauka oraz zaangażowanie zostaną zauważone i docenione. W Szkole Podstawowej nr 12 już od sześciu lat nagradza się wyróżniających się uczniów z klas I-VIII wycieczką. W tym roku był to wyjazd do Bydgoszczy.

Program wycieczki był niezwykle bogaty,  zawierał  m.in. Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg. To unikalny na skalę światową przykład architektury przemysłowej zachowanej w praktycznie niezmienionym kształcie od czasów II wojny światowej.Muzeum powstało na terenie jednego z największych przedsiębiorstw zbrojeniowych III Rzeszy produkującego materiały wybuchowe. Kompleks zawiera autentyczny ciąg technologiczny dawnej linii produkującej nitroglicerynę. Trasa zwiedzania to niemal 2 km wielopoziomowych podziemnych i nadziemnych tuneli oraz hal. Wizyta w tym muzeum to wyjątkowa lekcja historii, podczas której można zobaczyć, posłuchać, a nawet dotknąć wszystkiego, co związane jest z historią zakładów, przemysłem zbrojeniowym, a także niewolniczą pracą przymusowych robotników III Rzeszy. Obiekt ten otrzymał w 2016 roku tytuł Najlepszy Produkt Turystyczny.

Kolejne miejscem, które zaproponowano uczestnikom wycieczki, to Muzeum Mydła i Historii Brudu. Również ta placówka otrzymała tytuł Najlepszy Produkt Turystyczny 2017. Zwiedzanie połączone było z warsztatami, w czasie których uczniowie mogli stworzyć własne „mydlane kompozycje”. Oczywiście wykonane samodzielnie mydełko stawało się własnością autora. Uczniowie Dwunastki z uwagą słuchali wiadomości na temat zasad higieny w poszczególnych epokach historycznych.

W kolejnej części wycieczki uczestnicy zobaczyli pomnik pierwszego prezydenta Gniezna – Leona Barciszewskiego, który był również prezydentem Bydgoszczy w latach 1932 - 1939, Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej oraz niezwykłą rzeźbę „Przechodzący przez rzekę”. Urokliwe uliczki Bydgoszczy poprowadziły turystów także na Wyspę Młyńską, na której mieści się Opera Nova i jeden z dwóch pomników Łuczniczki.

Wyjazdy organizowane przez Dyrekcję i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 stanowią niepowtarzalną formę nagrody dla wyróżniających się uczniów, są również wyjątkową okazją poznawania Polski oraz integracji społeczności szkolnej.

Tekst i zdjęcia:

Elżbieta Bartnicka-Karasiewicz

wsparcielogo

 showcase schools badge

200smi