Strona główna

Jak powstaje smog? Jak możemy zapobiegać zatruciu powietrza? Co to jest ciepło systemowe?  - na te  i inne pytania dotyczące ochrony środowiska otrzymali odpowiedzi uczniowie klas czwartych podczas spotkania z przedstawicielami PEC w Gnieźnie, które odbyło się 22 marca 2019 r.

Pracownicy PEC już od wielu lat odwiedzają naszą szkołę. Tym razem pani Monika Kowalczyk i pan Marcin Mazurek przygotowali dla uczniów film edukacyjny „Świadomi tego, co wdychamy”, który w lekki, czasami nawet w żartobliwy sposób,  poruszał niezwykle ważne tematy dotyczące  smogu i jego wpływu na nasze zdrowie. Zagadnienia przedstawione w filmie były okazją do rozmowy z dziećmi na temat ochrony środowiska. Czwartoklasiści chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi szkodliwej działalności człowieka. Niektórzy z nich podawali nawet gotowe pomysły, jak chronić środowisko, np. poprzez obniżenie cen samochodów elektrycznych. Uczniowie dowiedzieli się od przedstawicieli PEC, że jednym ze sposobów walki ze smogiem jest stosowanie ciepła systemowego. Na koniec spotkania dzieci rozwiązywały krzyżówkę tematycznie związaną z ekologią.

Tego typu zajęcia edukacyjne są niezwykle cenne dla młodych ludzi, bo to od ich wiedzy i świadomości zależy przyszłość naszego środowiska i zdrowia kolejnych pokoleń.

Tekst i zdjęcia –

Elżbieta Bartnicka-Karasiewicz

 showcase schools badge

200smi