Strona główna

Jak to możliwe?- zapytają nasi czytelnicy. Otóż w Szkole Podstawowej nr 12 jesteśmy otwarci na wszelkie formy transferu wiedzy, wykorzystując kontakty z innymi szkołami czy placówkami naukowymi albo też inicjując współpracę na styku dziedzin z pozoru odległych. Tak stało się 7 marca 2019 r., kiedy to nauczyciele różnych specjalności zaprosili do auli uczniów klas siódmych i ósmych (7d, 8a, 8b, 8c, 8d), by ponownie zachęcić młodzież do wzięcia udziału w konkursie geologicznym "Potęga żywiołów Ziemi".

zywioly

Pilotaż I etapu zmagań konkursowych pozostaje w gestii nauczycielki geografii, dlatego na wstępie pani Iwona Gąsiorek przypomniała kluczowe tematy:

  1. Jak żywioły wpłynęły na naszą historię?
  2. Okiełznać żywioły Ziemi - czy to możliwe?
  3. Żywioły "spokojne".

Następnie prowadząca spotkanie, pani Ewa Kubiak, zaprosiła do oglądu zjawiska grzmotu i błyskawicy z trzech perspektyw: czysto fizycznej, literacko- kulturowej i praktycznej, dotyczącej mechanizmu działania piorunochronu. Uczniowie poznali różne typy błyskawic, mechanizm ich powstawania, przypomnieli sobie lektury, w których zostały opisane grzmoty i pioruny, sięgnęli również do różnych mitologii świata.

Kończąc omawianie prezentacji multimedialnej, polonistka powtórnie zarekomendowała ideę konkursu geologicznego i zacytowała znamienne słowa  prof. Michała Hellera: „Poznając naturę fizyczną świata, w gruncie rzeczy poznajemy siebie i nasz sposób postrzegania, myślenia, wnioskowania”.

Dodajmy jeszcze za popularyzatorem fizyki, który grzecznościowo udostępnił materiały, że każdy sposób jest dobry , by rozbudzać zainteresowanie młodzieży zagadnieniami niesłusznie uznawanymi za bardzo trudne. Świat wokół nas jest bowiem godny poznania.

SPRÓBUJMY SIĘ O TYM PRZEKONAĆ. NAPRAWDĘ WARTO!

Organizatorki czwartkowego spotkania dziękują paniom: Joannie Wiśniewskiej, Jolancie Malan, Elżbiecie Berezowskiej i  Annie Wawrzyniak za opiekę nad grupami podczas pokazu.

Tekst: Ewa Kubiak

 showcase schools badge

200smi