Strona główna

edulator25 lutego 2019 r. na terenie naszej szkoły odbyły się pierwsze Targi Edukacyjne dla uczniów klas ósmych oraz ich rodziców. Wydarzenie zostało zorganizowane w godzinach pozalekcyjnych, trwało od 17.00 do 19.00. Uczestnictwo potwierdziło dwanaście szkół z Gniezna i okolic oraz doradcy zawodowi z lokalnego Centrum Kształcenia Praktycznego. Swoją ofertę prezentowały następujące placówki:

I Liceum Ogólnokształcące z Gniezna

II Liceum Ogólnokształcące z Gniezna

III Liceum Ogólnokształcące z Gniezna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Gniezna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Gniezna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Gniezna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa

Zespół Szkół Politechnicznych z Wrześni

Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych, „Ekonomik”z Gniezna

TEB Gniezno

Cechowa Szkoła Rzemieślnicza z Gniezna

Centrum Kształcenia Praktycznego z Gniezna

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców. Mieli oni okazję posłuchać ciekawostek na temat funkcjonowania szkół oraz zebrać  informacje dotyczące zasad rekrutacji kandydatów do poszczególnych placówek na określonych  profilach kształcenia. Uczniowie naszej szkoły wymieniali opinie z młodzieżą, która odwiedziła nas wraz ze swoimi opiekunami. Mamy nadzieję, że spotkanie pomogło ósmoklasistom trafnie wybrać dalszą drogę kształcenia, która będzie przynosić im życiową satysfakcję i pozwoli spełnić życiowe marzenia.

Tekst i zdjęcia: Martyna Pakuła

 showcase schools badge

200smi