Strona główna

W czwartkowe popołudnie, 14 lutego 2019 roku Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę szkolną. Odbyła się ona z okazji WALENTYNEK w klubie „Vehikuł Czasu”. Przez trzy godziny uczniowie klas IV - VIII bawili się wspólnie przy dźwiękach największych hitów z list przebojów. Uczniowie dali popis swoich umiejętności tanecznych,  chętnie brali udział w zabawach zorganizowanych przez koleżanki z klasy 5e. Wszyscy zgodnie stwierdzili,  że był to czas tanecznych szaleństw i radosnych rozmów. Każdy z niecierpliwością czeka na następną dyskotekę!

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy podczas zabawy sprawowali opiekę nad uczestnikami.

                                                                       Tekst: E. Gładych-Zielińska

                                                                       Zdjęcia: J. Wiśniewska, M. Gawrońska

 showcase schools badge

200smi