Strona główna

W środę 28 listopada 2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12, pan Zbigniew Sypniewski, spotkał się z uczniami, którzy w ubiegłym roku uzyskali najwyższe średnie ocen.

W tym zaszczytnym gronie znalazły się następujące uczennice:

stypendy2018

Podczas uroczystości dziewczętom towarzyszyli oczywiście rodzice, ale również wychowawczynie, panie: Tamara Fuszpaniak, Danuta Beling, Beata Siudzińska.

Po powitaniu przybyłych gości pan Dyrektor złożył pięciu uczennicom gratulacje, przekazał im stypendium za 4 miesiące od września do października i życzył dalszych sukcesów.

Rodzicom zostały wręczone listy gratulacyjne dyrektora szkoły, a wychowawcy usłyszeli podziękowanie za opiekę i tworzenie sprzyjającego klimatu. Czas wspólnie spędzony w szkole umiliły rozmowy przy kawie, herbacie i ciasteczkach. Wszyscy ciepło myśleli też o nieobecnej na uroczystości Julii Strachanowskiej, którą akurat zmogła przejściowa niedyspozycja.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Tekst: Ewa Kubiak i Elżbieta Bartnicka- Karasiewicz

Zdjęcia przesłała: Elżbieta Bartnicka- Karasiewicz

 showcase schools badge

200smi