Strona główna

W październiku 2018 r. pisaliśmy na naszych stronach o szkoleniu z zakresu segregacji odpadów dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego. We wtorek 13 listopada 2018 r. uczniowie klas I-III wzięli udział

odpadyw podobnych warsztatach ekologicznych, poświęconych temu tematowi. Prowadząca zajęcia, pani Anna Tritt, w ciekawy sposób przedstawiła zasady prawidłowej segregacji, podkreślając jej ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie wykazali się dużą wrażliwością ekologiczną. Chętnie wypowiadali się na temat proekologicznych zachowań w swoich domach. Poszukiwali rozwiązań prowadzących do ograniczenia i ponownego wykorzystania odpadów. To były bardzo ciekawe zajęcia!

Warto przypomnieć, iż w październiku zainteresowane dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym, który tematycznie powiązany był z segregacją odpadów. Podsumowanie tegoż konkursu odbyło się 19 listopada 2018 r. Wśród nagrodzonych znalazła się klasa 1a oraz Amelia Kolska z klasy 2b i Łukasz Dobrzycki z klasy 1d.

Wyróżnione prace naszych uczniów można podziwiać w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie.

Udział w warsztatach ekologicznych i konkursie plastycznym były elementami kampanii edukacyjnej Miasta Gniezna „Segregacja? Dziecinnie proste”. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów Dwunastki. Warto rozwijać świadomość ekologiczną od najmłodszych lat!

Tekst: Paulina Furmaniak

 showcase schools badge

200smi